Interview met Frédéric VIDAL, oprichter van SOLARIS.


Het SOLARIS France-netwerk is een « menselijk internet », een netwerk van wederzijdse hulp en solidariteit dat in uw directe omgeving begint. Zij vertegenwoordigt het samenkomen van mensen die, ieder vrijwillig, voor allen handelen en die, indien nodig, samen voor één handelen. Het werkt organisch door een goede doorstroming van informatie, zonder hiërarchie, zonder leider. »

Espace membre

Leden