Interview met Dr Alain Colignon

Alain Colignon, arts gespecialiseerd in vaatchirurgie, heeft het gewaagd kritiek te uiten op de Orde van zijn beroep. Opstandig door de bevelen van hogerhand, die de eerste lijn, die van de huisartsen, beletten vrij te werken sinds het begin van de « pandemie ». Hij neemt de volle verantwoordelijkheid voor wat hem verboden was te doen en gelooft dat hij naar eer en geweten heeft gehandeld. Getuigenis van een vrije arts.

Espace membre

Leden