Interview met Ariane Bilheran

In haar laatste nieuwsbrief deeltNeosanté een essentieel interview met Ariane Bilheran, arts in de psychopathologie. Voor haar bevinden we ons niet in een dictatuur, maar in een totalitaire periode die een  » Dit is een onverwachte « politieke paradigmaverschuiving » voor de meerderheid van de bevolking. Deze verandering is net zo gewelddadig als ze zorgvuldig en cynisch is voorbereid door een kleine, gewetenloze wereldwijde plutocratie « . Het is tijd om te handelen, snel.

Uittreksel:

 » Men kan zich afvragen of deze « oorlog » tegen het virus, aangekondigd door president Macron, door het instorten niet een psychologische oorlog tegen het volk is geworden. Marion Bonny, een voormalige militaire arts opgeleid in besmettelijke ziekten en rampenbestrijding, heeft zelfs een klacht ingediend bij het Internationaal Strafhof wegens economische, sociale en culturele genocide.[i]… Je hebt een specialisatie in de analyse van de kunst van manipulatie en de pathologieën van macht. Kunt u ons vertellen over uw achtergrond en hoe uw studie u in staat stelt dit nieuws te ontcijferen?  »

Ariane Bilheran: Ik ben altijd ondergedompeld geweest in een omgeving van machtsmisbruik, waardoor ik vanaf mijn adolescentie ben gaan nadenken over de uitwassen van de macht (…)

Lees meer hier: https: //www.neosante.eu/8633–2/

Espace membre

Leden