« Ik eis dat de Raad van de Orde mij ontvangt ».

Wij reproduceren hieronder met zijn vriendelijke toestemming De brief van Alain Colignon, vandaag verzonden naar de Ordre des Médecins.

Mr Dejemeppe,
Voorzitter van de Nationale Medische Associatie

Brussel, 7 februari 2022

Mr Dejemeppe,

Deze keer eis ik dat de Raad van de Orde mij ontvangt.

Dit is een serieuze tijd.

We hebben nu bewijs dat vroegtijdige ambulante behandeling vele, vele levens heeft gered. Het gevolg is dat het bloed de handen bevlekt van hen die, door jouw schuld, ze niet voorschreven! Wij beschikken over bewijzen dat vaccinatie ondoeltreffend is en wordt bemoeilijkt door ernstige, onderschatte, ondergerapporteerde en zelfs verborgen bijwerkingen. Massale vaccinatie wordt een van de grote vergissingen van deze eeuw en u heeft ons er medeplichtig aan gemaakt.

Onze ethiek verplicht ons onze patiënten zo goed mogelijk te adviseren, hen te informeren, hun toestemming te verkrijgen, hun keuzes te respecteren en hen te behandelen volgens de meest zekere wetenschappelijke bewijzen, dit alles met sympathie en welwillendheid. Dit is onze eed in een notendop… de eed die u ons vroeg te verraden.
Elke gewetensvolle arts moest of zou systematisch de maatregelen hebben tegengegaan van een regering die je met alle macht steunde.

Dit is het pad dat ik voor mezelf heb uitgestippeld, inclusief :

  • Door te weigeren mijn praktijk te sluiten toen ik daartoe bevolen werd,
  • Door te weigeren telefonische consulten te geven voor €20,
  • Vroegtijdige poliklinische behandeling voorschrijven indien geïndiceerd,
  • Door massale vaccinatie te ontmoedigen,
  • Door radicaal te weigeren jongeren en zwangere vrouwen te vaccineren,
  • Door me niet te verstoppen achter een nutteloos masker als ik patiënten zag die niet ziek waren.

Je had me moeten steunen, maar je hebt twijfels geuit over mijn standpunten. Je had het mis.

Je herinnert me eraan dat ik Sciensano’s aanbevelingen moet opvolgen. Ik antwoordde dat Sciensano niet bevoegd was om mijn geweten te leiden.
U hebt me — indirect — aangemoedigd om geen hydroxychloroquine voor te schrijven. Ik heb je gezegd dat ik dat zou doen.
U stuurde me op 23 januari 2021 een circulaire waarin u me opdroeg vaccinatie te bevorderen. Ik deed precies het tegenovergestelde.
Mijn eigen zoon, veel vrienden en collega’s, door jou, zijn gezwicht voor chantage.
U heeft mij op 18 januari voor een onderzoekscommissie gedaagd op basis van een tragikomische klacht van Dr. Michèle Gérard. Ik onderwierp me eraan, ik getuigde ertegen. Ik wacht ongeduldig, maar tevergeefs, op een dagvaarding om voor de raad te verschijnen.

In de afgelopen 16 maanden heb ik u herhaaldelijk voorgesteld om deze kwesties op een rustige manier te bespreken. U wees mijn uitnodigingen af op grond van het feit dat de vragen die ik stelde politiek-ethisch waren.
Dat waren ze niet, zijn ze niet en zullen ze nooit zijn.

Ik heb gelijk en jij hebt ongelijk!

Je hebt macht genomen die niet voor jou bestemd is. U bent niet de baas over ons om voor ons te denken. U bent er om een goede rechtsbedeling te waarborgen en u maakt daar misbruik van om onze heiligste beginselen te schenden door het Jupiteriaanse dictaat van de heer Vandenbroucke te steunen.
We zullen onze eed niet verloochenen omdat u op bevel van de uitvoerende macht bent. Je bent oorspronkelijk een staande magistraat. We kunnen het niet helpen als je gedwongen werd te gaan zitten!

Onze vice-voorzitter, Dr Philippe Boxho, is net afgetreden terwijl u had moeten vertrekken.
Wie bent u om te geloven dat deze integere, bekwame collega, vastbesloten om de juiste ideeën te verdedigen, uw Raad zou hebben kunnen verlaten om achterstallige deskundigenverslagen te beheren? Kan een integer man, die bovendien de hoogste trede van het ordinale podium bekleedt, aanvaarden dat hij gedwongen wordt zijn ideeën over vaccinatie te uiten in de kolommen van een nachtblad en dat hij gedwongen wordt oratorische voorzorgsmaatregelen te nemen omdat zijn president de duistere despoot speelt?

De waarheid zal zich bij het verhaal voegen. De waarheid haalt het verhaal altijd in. Als ik ongelijk heb, schrijf me af, als ik gelijk heb, volg me.

Ik ben een woordvoerder voor humane geneeskunde. Ik word overstelpt door patiënten die wanhopig zijn om niet gehoord te worden, ik krijg zoveel telefoontjes dat ik ze niet kan bijhouden. Ik ben gekwetst en boos dat ik niet kan antwoorden aan al die radeloze mensen die me zoveel angstige telefoontjes sturen… Ik ben het jullie verschuldigd!

Het is tijd om erover te praten…

Mijn carrière voor een platform!

Met vriendelijke groet

Alain Colignon

Espace membre

Leden