Hoeveel kost een kind?

Foto PxHere

Vandaag, zaterdag 21 oktober, publiceerde de Israëlische krant Haaretz de namen, en in sommige gevallen de activiteit en/of leeftijd, van 683 van de 1400 slachtoffers van de Hamas-aanval op 7 oktober.

Daarnaast publiceerdehet ministerie van Volksgezondheidvan de Palestijnse Autoriteit vandaag de cijfers van de slachtoffers in Gaza tot 20 oktober.

En tot slot heeft hetOCHA (Bureau voorde Coördinatie van Humanitaire  Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken ), zoals het elke dag doet, cijfers aan beide kanten.

We dachten dat het interessant zou zijn om een aantal gegevens in grafieken weer te geven.

Ik denk niet dat ik commentaar hoef te geven op deze cijfers, ze spreken voor zich. Ik wil echter de humanitaire ramp benadrukken waaronder de kinderen van Gaza te lijden hebben. Achter de kilte van de cijfers spatten de gruwel en het immense lijden van de werkelijkheid op ons allen neer, natuurlijk op de Palestijnen en de Israëli’s, maar ook, of we het nu leuk vinden of niet, op ons allemaal. De-escalatie van dit conflict is een morele verplichting in de sterke en nobele zin van het woord.

1. Gegevens uit Haaretz van vandaag:

683 slachtoffers geïdentificeerd van de 1.300 (volgens Haaretz). Hiervan was 53% geïdentificeerd als militair personeel, politieagenten, grenswachten en particuliere beveiligers, en 2,3% waren kinderen (<18 jaar).

2. Gegevens van het Ministerie van Volksgezondheid van de Palestijnse Autoriteit tot nu toe:

4385 slachtoffers tot nu toe, waarvan 40% kinderen (onder de 18).

Gegevens OCHA: geeft een overzicht (verslag 14).

Christophe de Brouwer

Erehoogleraar en voormalig voorzitter van de School voor Volksgezondheid van de Vrije Universiteit Brussel. (21 oktober 2023)

Espace membre

Leden