Het systeem wil dat we verdrietig zijn. Laten we ons met vreugde verzetten!

« Dit is de eerste keer dat een regering opzettelijk probeert haar bevolking gek te maken. Dit was een interview met Mehdi Belhaj Kacem, Frans filosoof en auteur van Colaricocovirus. Een mooi moment voor ons team, tijdens een drankje op het Resistante Summer University evenement. Eén idee kwam naar voren: « ondanks het heersende delirium geven we niet op », een zin die voor ons, voor de Kairos-geest, zinvol is.

Espace membre

Leden