Het openbare ziekenhuis: een instrument in handen van de markt

Stephanie geloofde in het openbare ziekenhuis, maar zij heeft de arbeidsomstandigheden geleidelijk zien verslechteren, waarbij verpleegsters en andere geproletariseerde gezondheidswerkers als aanpassingsvariabelen werden behandeld. Covid bracht de genadeklap toe: hoewel zij overtuigd was en klaar om gevaccineerd te worden, besefte zij al snel dat het verhaal onjuist was. Stéphanie ziet niet in hoe zij weer aan het werk kan gaan op een plaats waar zij niet in vrijheid zal kunnen leven van een baan die haar passie was, maar die een instrument in de handen van de markt is geworden.

Espace membre

Leden