Het is niet dramatisch, maar we bereiden je erop voor…

Een gevoel van urgentie gevend, in het licht van « verslechterende pandemie statistieken(1) « … De gelegenheid om voor de eerste keer de pandemiewet toe te passen, een levensgrote test voor het gecontroleerd snijden van de Belgen, met de « Europese Unie ».Het doel is de hele bevolking « opnieuw gevoelig te maken » voor het feit dat het virus niet verdwenen is .(2) We mogen niet vergeten dat we, als we niet gevaccineerd zijn, elk moment kunnen sterven aan Covid. Een ’11 miljoen team ‘, deze keer echt gehoorzaam en onderdanig.

Terwijl wij al bijna twee jaar, ondersteund door talrijke getuigenissen, betogen dat de PCR-tests zoals die in België en overal ter wereld worden gebruikt, niet geschikt zijn om de diagnose van Covid-patiënten te stellen, heeft de vaccinpropaganda kunnen plaatsvinden dankzij deze verdraaide « gevallen », de wurggreep van de staat op de huisartsenpraktijk, de bewering dat er geen alternatieve behandelingen zijn, de angst, het schuldgevoel en de stigmatisering…

Faire-parts als kompas voor het beheer van België (Persconferentie op 27 februari 2021)

- Vraag van Alexandre Penasse:« Alle politieke maatregelen zijn gebaseerd op cijfers die afkomstig zijn van PCR-tests waarvan de heer Van Laethem zei dat de amplificatiecyclus veel te hoog was, hij zei dat in Ceci n’est pas un complot. Gaat u eindelijk rekening houden met de mening van andere wetenschappers, met andere studies die zeggen dat veel lagere amplificatiecycli moeten worden gebruikt en dat we positieve gevallen niet langer moeten verwarren met Covid-patiënten? Omdat in termen van kosten-baten, wat er gebeurt is een beetje catastrofaal? »

- Alexander De Croo’s antwoord: « Meneer, u kunt aan veel dingen twijfelen, en aan veel feiten. Maar als u de kranten leest, zult u zien dat u in de kranten één ding veel meer ziet, en dat zijn aankondigingen. We zien veel meer aankondigingen in de kranten. Dus je kunt aan veel dingen twijfelen, maar dit is een realiteit. Dit is een realiteit die niet kan worden ontkend ».

Deze « vaccins », die zich in een experimentele fase bevinden, worden geleidelijk opgeschoven naar de leeftijd van inenting om dichter bij de pasgeborene te komen, waarbij vrouwen reeds op ongekende wijze worden aangemoedigd zich te laten inenten met een product waarvan de risico’s nauwelijks bekend zijn en dat zij onder dwang willen geven aan de verzorgers, die voor de gelegenheid meer worden bejubeld. Deze gevaccineerden, wier gepatenteerde « fake news »-ontcijferaars ons begin september, zonder de cijfers te kennen, vertelden dat het onjuist was te zeggen dat zij de gelederen van de in het ziekenhuis opgenomen Covid-patiënten aan het aanzwellen waren(3), terwijl zij nauwelijks twee maanden later aankondigden dat  » de immuunrespons is lager EN neemt sneller af na vaccinatie. Daarom wordt een 3e dosis aangeboden aan personen van 65 jaar en ouder. Deze zogenaamde « doorbraak »-infecties zijn ook een waarschuwingssignaal dat het virus intensief circuleert « (4).

Het is niet verwonderlijk dat in de Gosselies-kliniek 10 van de 20 gevallen van coviditeit afkomstig zijn van de geriatrische afdeling en gevaccineerd worden. Herhaal: vaccinatie beschermt je. Zelfs als het je niet beschermt.

De realiteit is er altijd om hun verwachtingen te bevestigen. Als vorig jaar mensen stierven, was dat omdat zij niet waren gevaccineerd, niet omdat het immuunsysteem verzwakt was ten gevolge van comorbiditeiten; als vandaag gevaccineerde mensen sterven, is dat omdat de immuunrespons na de vaccinatie afneemt, gedeeltelijk ten gevolge van comorbiditeiten, nooit ten gevolge van het « vaccin ». Als het vaccin, de enige oplossing, niet doeltreffend is, dan komt dat omdat de varianten er aan komen, talrijker en besmettelijker zijn, en dat de oorzaak dus moet worden gezocht in de derde dosis die nog niet is gemaakt. Als de ‘remedies’ waarschijnlijk erger zijn dan de ziekte, is dat prima, » aldus het rapport.tzal achteraf worden geanalyseerd wat de totale kosten van de covidepandemie waren en of de maatregelen die we hebben genomen de juiste waren of niet » (Alexander De Croo, persconferentie en antwoord op mijn vraag, 24 maart 2021). Als jongeren in de leeftijdsgroep 25–44 jaar oververtegenwoordigd zijn in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar « en ondanks vaccinatie tegen Covid: ‘Het is verbijsterend’(5) « , alleen maar « verbijsterend « , probeert het artikel niet verder te graven dan deze « verbijstering ». Als de « positieve gevallen » toenemen, is dat niet omdat er meer getest wordt, maar omdat er meer positieve gevallen zijn. Dat is alles.

Heeft de Covid-vaccinatie dan tot gevolg gehad dat juist datgene wat men zegt te bestrijden, wordt verergerd en dat paradoxaal genoeg nog meer mensen worden gestimuleerd zich te laten vaccineren? 

En als u gek wordt, is dat niet omdat het valse en het ware door elkaar lopen, maar omdat u voortdurend wordt voorgelogen. Nee. Het is alleen jij, alleen jij, die het niet begrijpt. Of is dit een nieuw symptoom van covid?

Controle op school

Vorige week sprak een vader, met zijn dochter aan zijn zijde, gemaskerd, buiten de school met een leraar. Ik begreep dat het kind de inrichting niet in mocht: « U kunt terugkomen als ze een positieve PCR-test heeft « . De vader voldeed en vroeg om opheldering: « Het is de PCR, als die negatief is, is het dan goed?

Toen ik rond de school liep, kwam ik twee moeders tegen met hun kind, ook afgewezen. Ze legden me uit dat de derde lagere klas gesloten was wegens drie positieve gevallen van Covid. Drie kinderen die zeker meer dan een dag thuis moesten blijven omdat ze zich niet goed voelden. De school moest toen de terugkeer van de kinderen afhankelijk maken van een negatieve PCR-test. De resultaten en de gevolgen lieten niet lang op zich wachten: de sluiting van een klas van het tweede lager onderwijs, gevolgd door die van het vierde, vijfde en zesde lager onderwijs.

Op maandag was het druk buiten de school. Na het weekend moesten de kinderen zich bewijzen: PCR negatief of geen school deze week.

Laten we ons een aantal vragen stellen en ze vanuit twee invalshoeken benaderen: de wetenschappelijke basis achter deze besluiten en de schadelijke en gevaarlijke gevolgen van deze maatregelen.

In een artikel dat door Kairos is gepubliceerd, heeft Martin Zizi uitvoerig aandacht besteed aan de kwestie van deze PCR-tests, « die tot hoeksteen van dit gezondheids‑, sociaal en economisch debacle zijn gemaakt « .

Daar werden enkele ideeën ontwikkeld die van essentieel belang zijn om te begrijpen waarom het soort gebruik dat van PCR’s wordt gemaakt, de werkelijkheid afzwakt:

- Positieve PCR-test staat niet gelijk aan infectie:  » Dit betekent dat een positieve PCR niet automatisch gelijkstaat met een infectie (een voor de hand liggend feit voor alle moleculaire biologen). Bacteriën leven gewoon onder ons. Zo heeft bijna ieder van ons wel eens stafylokokken op zijn of haar huid. De frequentie ligt tussen 20 en 30% op elk moment, en 66% van de mensen heeft deze kiem met tussenpozen, maar herhaaldelijk op de huid. Als we morgen PCR’s zouden doen op duizenden mensen, zouden we bijna altijd tussen 30% en 66% van de « positieve gevallen » in de hele willekeurige populatie hebben. Hoeveel van ons hebben een stafylokokken huidinfectie? Bijna niemand! Begrijp je het probleem nu? Dus een ziekte is niet hetzelfde als een positieve PCR test. « .

Het heeft dus geen zin alle kinderen te testen als er een « geval » in de klas is. Tenzij je angst wilt zaaien en scholen wilt sluiten.

- Het essentiële (afwezige) debat over PCR-cycli en ijking:  » PCR’s amplificeren het te meten genetisch materiaal per cyclus, waarbij elke cyclus de massa van het te meten materiaal verdubbelt (…) In België,  » wij waren gelukkig met 35 cycli, terwijl het miljoen per ml volgens onze eigen normen wordt bereikt bij ongeveer 23 cycli (dit cijfer schommelt slechts enkele eenheden naar gelang van de gebruikte machine)!  » (…) Boven deze drempel (in PCR-resultaten « Ct » genoemd) van 23, kan men concluderen dat: dit geen infectie is! Als deze tests te vaak worden herhaald, worden de resultaten willekeurig en niet-specifiek en zijn ze niet langer betrouwbaar: hetzelfde monster kan één keer positief zijn en één keer negatief… zodat de test geen geldige informatie oplevert « .

Wat de gevolgen voor de psychische gezondheid, het leerproces, de socialisatie, het gezinsleven van de kinderen betreft… wij zullen de dramatische aard ervan hier niet uiteenzetten. En wacht niet op de regering om het te doen. it
« En « later  » zal hij geen conclusies trekken of er iets over vertellen. 

Espace membre

Leden