HET GEVAAR VAN EEN SEKTARISCHE DRIFT

Na een herinnering aan de algemene definitie van het begrip « gezondheid » en de toepassing ervan op de huidige pandemische situatie, nodigt Corine De Haes ons uit na te denken over de gevolgen voor onze democratieën van een steeds « sektarischer » soort operaties.
De fysieke en psychologische opsluiting, het bestaan van een structurele en morele kloof, het ontstaan van een nieuwe normaliteit of het ontbreken van een debat zijn reeds zeer concrete tekenen.

Een verarming van de diversiteit van het denken ten gunste van de standaardisering ervan, die niet zonder gevaar is voor de burgers.

Espace membre

Leden