Externe bijdrage

Heeft Le Soir het cordon sanitaire losgemaakt?

In de editie van 4 & 5 maart geeft Le Soir het woord aan Bart De Wever over het wokisme. Geen wonder dat hij er slecht over spreekt. Ik zal dit debat hier niet aangaan, maar ik zal de vraag stellen die mij een goede en oplettende burger zal doen lijken: is het cordon sanitaire doorbroken? Eén ding is zeker:

  • Ofwel Le Soir vindt dat De Wever niet bij extreem rechts van het spectrum moet worden ingedeeld. Hij zou ‘slechts’ een Vlaams-nationalist zijn die de rode lijn niet had overschreden. Maar wie bepaalt de rode lijn, en waar? We bevinden ons hier inderdaad in een grijs gebied, zoals in de meeste gevallen;
  • of Le Soir heeft het cordon sanitaire losgemaakt, en nu…

… alles staat op losse schroeven: zullen de antifa’s, altijd strijdlustig en waakzaam, naar hun toetsenbord grijpen om het grote Franstalige dagblad te beschuldigen van « verwarring », zelfgenoegzaamheid ten opzichte van (extreem?) rechts en het doorbreken van het cordon sanitaire?* Zal een MR-afgevaardigde (of deze keer een andere partij) oproepen tot het afschaffen van overheidssubsidies voor Avond? Zoals iedereen zal hebben begrepen, is de kans dat het eerste gebeurt klein, en het tweede nul. Het is zoveel makkelijker en veiliger om achter Kairos aan te gaan, toch? Bovendien loont het sociaal en politiek!

De recente aanvallen op Kairos zijn niet zozeer te wijten aan het feit dat het soms een stem geeft aan rechtse personen (of degenen die door de doxa als zodanig worden beschouwd), maar veeleer aan zijn niet aflatende veroordeling van hygiënisch autoritarisme in de afgelopen twee jaar

Nu we blijkbaar uit het harde covidisme zijn, is het tijd om af te rekenen. Mijn interpretatie is dat de recente aanvallen op Kairos niet zozeer te wijten zijn aan het feit dat het soms stem geeft aan rechtse personen (of degenen die door de doxa als zodanig worden beschouwd), maar eerder aan zijn niet aflatende veroordeling van sanitair autoritarisme in de afgelopen 2 jaar. Hij moet boeten voor zijn misdaad van lèse-pouvoirs publics! Zijn anti-covidisme is een morele smet! (maar was inderdaad een morele taak.) Maar wat er daarna gebeurde gaf hem gelijk. Want wie zou vandaag eerlijk en overtuigend de staat van dienst van de regeringen van Wilmès en De Croo kunnen verdedigen in 2020–22? Ze zouden ons gered hebben van een zeer belangrijke en ernstige epidemie, echt? Het is zoveel comfortabeler om deze plicht van recente herinnering te verdringen… en op het zadel van Kairos te vallen, de perfecte zondebok. Niets nieuws onder de zon. Hebben jullie het over vooruitgang, dames en heren?

Nicolas Bart

*Ik vraag het onschuldig want ik ben op geen enkel « asociaal » netwerk geabonneerd.

Espace membre

Leden