Geschiedenis van Codeco n°3

Persconferentie op 18 december 2020

588 dagen sinds de persconferentie van 15 april 2020, toen we in de zaal « een politiek vooringenomen vraag  » stelden, wat « niet de gewoonte van journalisten is « , aldus Sophie Wilmès. De gewoonte van journalisten is de vragen te stellen die politici verwachten en commentaar te leveren op hun beslissingen, in plaats van op zoek te gaan naar de waarheid. De massamedia spelen niet de rol van een vierde macht, maar zijn bezig met het produceren van instemming. De politieke autoriteiten zijn niet bedreven in een dergelijke collusie en sluiten gedurende meer dan acht maanden de deuren voor persconferenties. Maar dit was zonder te rekenen op onze vastberadenheid…

Elke maandag, woensdag en vrijdag, zal Kairos de 17 persconferenties publiceren die we bijwoonden. Meer dan 20 onbeantwoorde vragen. Aan de andere kant is er geen twijfel, geen vragen, geen verlangen om te begrijpen, maar een vast en rigide doel dat al hun middelen rechtvaardigt. Stel je voor dat over al deze zaken democratisch was gedebatteerd. Denk je dat we er vandaag nog zouden zijn?

-Alexandre Penasse: Talloze groepen artsen, verpleegsters en wetenschappers hebben u open brieven gestuurd waarin ze vraagtekens zetten bij het regeringsbeleid, de PCR-tests, (afkappen van de vraag)…

Alexander De Croo: Mijnheer, de keer voordien heb ik u dat ook gezegd: ofwel stelt u een vraag [je pose ma question!] Ja, maar dit is niet het moment om verklaringen af te leggen.

-AP: Ik geef geen verklaring! Er zijn veel mensen die vraagtekens zetten bij het vaccinatieschema dat onvermijdelijk lijkt, ik stel u de vraag, u beantwoordt deze vragen nooit. Het debat lijkt volledig te zijn opgesloten in België. Wordt deze Covid-crisis niet op een totaal ondemocratische manier aangepakt, zoals zoveel andere zaken die ons allen zouden moeten aangaan?

-Ik begreep je vraag niet helemaal, maar dus… in verband met het vaccin…

-Is het vaccin de enige oplossing?

ADC: Ja, we worden geadviseerd door wetenschappers, en tot nu toe heb ik nog geen serieuze wetenschapper gezien die mij heeft uitgelegd dat er een andere oplossing is [j’en ai vu beaucoup comme journaliste]. Wel, u ziet andere mensen dan ik, maar alle serieuze wetenschappers zeggen me dat de enige oplossing het vaccin is en dat we aan het eind van het jaar zouden beginnen met vaccineren. [Kunnen we hier een democratisch debat over voeren, Mr De Croo?]

-Sir, een laatste vraag als u wilt.

-U lijkt een hekel te hebben aan mijn vragen. De mensen begrijpen zeker dat u levens wilt redden, maar ze begrijpen niet waarom u dat niet eerder hebt gedaan, dus ik vraag u gewoon (u hijgt, mijnheer Jeholet, ik vraag het als journalist) wat hebt u sinds maart gedaan? U hebt het nu over een derde golf, bij de derde golf zullen we het misschien over de vierde golf hebben, wat hebt u sinds maart gedaan om te proberen dit in te dammen? Dit geldt vooral voor openbare ziekenhuizen en mensen die…

-Meneer, wij hebben ziekenhuizen geherfinancierd voor een bedrag van tenminste 4 miljard. We hebben zeer strenge maatregelen genomen, en in een periode van 8 weken zijn we van de slechtste leerling naar vandaag gegaan, er zijn maar weinig landen die het beter doen dan wij, maar als u denkt dat er een magische oplossing is om deze crisis te beheersen, laat het me dan zien! En toon mij een land dat nu een magische oplossing heeft gevonden, behalve landen die extreem ver weg liggen zoals Nieuw-Zeeland, maar dat is geografisch een beetje anders.

-Ik heb niet gezegd dat er een magische oplossing was, maar ik heb u de vorige keer een vraag gesteld, de live feed werd onderbroken, waarin ik u vroeg naar de neveneffecten van de maatregelen die worden genomen met mensen die sterven, zelfmoorden en al de dingen die ik noemde.

-ADC: Zoals altijd meneer, als u boodschappen wilt uitzenden, stel u verkiesbaar, u bent kandidaat, u bent verkozen in het parlement, u hebt een boodschap. Wel, een persconferentie is om vragen te stellen, niet om politieke verklaringen af te leggen.

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Log in.