Geschiedenis van Codeco n°2

Persconferentie op 27 november 2020

586 dagen sinds de persconferentie van 15 april 2020, toen we in de zaal « een politiek vooringenomen vraag  » stelden, wat « niet de gewoonte van journalisten is « , aldus Sophie Wilmès. De gewoonte van journalisten is de vragen te stellen die politici verwachten en commentaar te leveren op hun beslissingen, in plaats van op zoek te gaan naar de waarheid. De massamedia spelen niet de rol van een vierde macht, maar zijn bezig met het produceren van instemming. De politieke autoriteiten zijn niet bedreven in een dergelijke collusie en sluiten gedurende meer dan acht maanden de deuren voor persconferenties. Maar dit was zonder te rekenen op onze vastberadenheid…

Elke maandag, woensdag en vrijdag, zal Kairos de 17 persconferenties publiceren die we bijwoonden. Meer dan 20 onbeantwoorde vragen. Aan de andere kant is er geen twijfel, geen vragen, geen verlangen om te begrijpen, maar een vast en rigide doel dat al hun middelen rechtvaardigt.

Stel je voor dat over al deze zaken democratisch was gedebatteerd. Denk je dat we er vandaag nog zouden zijn?

-Alexandre Penasse: Tienduizenden werklozen, massale toename van zelfmoorden, verergering van geweld in gezinnen, daklozen, massale schooluitval, echtscheidingen, alcoholisme, sociaal geweld, toename van psychiatrische gevallen […].

-Alexander De Croo. Wat is je vraag? Stel je vraag?

-AP : […] verlies van referentiepunten, met name bij jongeren die totaal niet in staat zijn zich op de toekomst te richten, studenten in het hoger onderwijs die de hele dag aan beeldschermen gekluisterd zijn, in een depressie verkeren, verarmd door het ontbreken van een baan […].

-ADC: Meneer, dit is niet de plaats voor […] dus komt u anders terug op uw vraag…

-AP : […] om de kosten-batenverhouding van beleidsmaatregelen te toetsen aan Covid: wanneer zullen we de sociale, economische en gezondheidsgevolgen van deze maatregelen in rekening brengen? Denkt u niet dat de vermeende gunstige effecten van uw maatregelen niet opwegen tegen de negatieve gevolgen ervan?

-Meneer, weet u hoeveel mensen hun leven hebben verloren door Covid? Weet u wat de medische kosten zijn van mensen die recht hadden op zorg, maar dat niet hadden? Ik denk dat u de realiteit onderschat of ontkent, maar we zien dat de impact van deze crisis op de medische kant van de samenleving enorm is en ik denk dat de maatregelen die we nemen, maatregelen zijn die volkomen gerechtvaardigd zijn.

Espace membre

Leden