Geschiedenis van Codeco n°14

Persconferentie op 18 juni 2021

614 dagen sinds de persconferentie van 15 april 2020, toen we in de zaal « een politiek vooringenomen vraag  » stelden, wat « niet de gewoonte van journalisten is « , aldus Sophie Wilmès. De gewoonte van journalisten is de vragen te stellen die politici verwachten en commentaar te leveren op hun beslissingen, in plaats van op zoek te gaan naar de waarheid. De massamedia spelen niet de rol van een vierde macht, maar zijn bezig met het produceren van instemming. De politieke autoriteiten zijn niet bedreven in een dergelijke collusie en sluiten gedurende meer dan acht maanden de deuren voor persconferenties. Maar dit was zonder te rekenen op onze vastberadenheid…

Elke maandag, woensdag en vrijdag, zal Kairos de 17 persconferenties publiceren die we bijwoonden. Meer dan 20 onbeantwoorde vragen. Aan de andere kant is er geen twijfel, geen vragen, geen verlangen om te begrijpen, maar een vast en rigide doel dat al hun middelen rechtvaardigt.

Stel je voor dat over al deze zaken democratisch was gedebatteerd. Denk je dat we er vandaag nog zouden zijn?

Transcript:

-Alexandre Penasse: Even een kleine preambule voor mijn vraag aan de heer De Croo, ik heb de indruk dat, wanneer u spreekt, vaccinatie verplicht lijkt. Dat is toch niet het geval, mijnheer Vandenbroucke?

-Alexander De Croo: Nee, het is niet verplicht.

-Ik vraag het omdat je er veel over praat.

-ADC: Nee meneer, vaccinatie is niet verplicht in België, maar het is wel belangrijk. Dit is een nuance.

-Dat was gewoon een verduidelijking. Aangezien u, mijnheer De Croo, en de regeringsdeskundigen weigerden naar het debat te komen dat wij op 10 juni organiseerden. Ik zou graag een paar punten willen aankondigen waarover we destijds hebben gesproken, aangezien we midden in de vreugde van de vaccinatie zitten, de terugkeer naar het normale leven, maar het is toch belangrijk om een paar punten te noemen die ik snel zal zeggen als u mij het woord geeft…

-Sir, het is de bedoeling dat u vragen stelt. Als u een vraagje hebt, stel het dan, maar hier teksten gaan spuien is niet de bedoeling van een persconferentie. Als u zelf een persconferentie wilt geven, kunt u die organiseren. Er komen misschien collega’s van u. Maar in het algemeen, stelt u de vragen en wij beantwoorden ze.

-Maar jij beslist welke vragen ik mag stellen?

-Oh, stel een vraag dan, ga je gang. Ja, ja.

-AP: Maar mag ik mijn vraag inleiden?

-Het is een beetje vermoeiend meneer… Als u een vraag wilt stellen, stel hem dan.

-AP: Oké, het is al vijftien maanden geleden dat andere deskundigen een andere mening hadden die we niet kunnen horen.

-U kunt ze horen, sir.

-AP: Als we in de herfst te horen krijgen dat er een herindeling komt, zal die dan enige legitimiteit hebben? Kunt u alle vragen beantwoorden die ik de laatste vijftien maanden heb gesteld?

-ADC: Maar meneer, u bent hier elke keer uitgenodigd, u heeft de ruimte, maar stel uw vraag…

-Maar je geeft nooit antwoord op mijn vraag…

-Je verspilt ieders tijd nu al drie minuten.

-AP: Maar u antwoordt nooit op mijn vraag… Gaat u met andere wetenschappers discussiëren, met de heer Martin Zizi, met Louis Fouché, met andere mensen die andere standpunten hebben? Wilt u of een van uw deskundigen met iemand anders komen praten?

-Ik ken deze mensen niet, meneer…

-Maar het belangrijkste is niet of je ze kent of niet. Ik vraag je of je mee gaat?

-Meneer, we zijn niet op een plek waar we uitnodigingen uitgeven, dus ik weet niet waar u het over heeft…

-AP: Er is slechts één geluid geweest gedurende vijftien maanden.

-Maar helemaal niet.

-Dat is wat ik bedoel.

-Dus, mag ik proberen ergens op te antwoorden? In België werden alle meningen besproken. En zelfs in de mainstream media zijn er mensen geweest die helemaal niet in het vaccin geloven. En die er over konden praten. En ze kregen veel ruimte in de pers en ik denk dat het normaal is dat ze veel ruimte in de pers kregen. Wat ik zie is dat mensen ze over het algemeen niet geloven. In het algemeen worden mensen ingeënt. En weet je wat er gebeurt? Mensen die zich laten vaccineren, komen niet in het ziekenhuis terecht. En dit is wat we zien. Het is dat mensen de wetenschap hebben vertrouwd, en zij die de wetenschap hebben vertrouwd, zijn beschermd. En dit is een goede zaak.

Espace membre

Leden