Genocide op de Amish

« De Covid 19 en wat het geworden is, zijn sociale constructies, bij uitstek politiek, die het collectieve bewustzijn, of op zijn minst het collectieve onderbewustzijn, hebben gevormd… » merkt Alexandre Penasse op in Kairos Hebdo nummer 9 van 4 juli 2022(1). In feite is er een centrale urgentie: ons losmaken van het gezondheidsdomein waarin de covidisten het debat willen opsluiten. In feite lokken ze hun tegenstanders in de val. Niet dat deze dimensie niet belangrijk is, maar zij is hier van secundair belang. Deze gebeurtenissen situeren zich immers al lang op een ander niveau: dat van het religieuze in de sociologische betekenis van het woord.

Geen samenleving « maakt samenleving » zonder een ideologisch-religieus systeem: een systeem dat kosmogonie(2) wordt genoemd. De natuur verafschuwt een vacuüm, zoals we allemaal weten. In de ruimte die door de grote religieuze en politieke verhalen is vrijgelaten, komt het covidisme deze ruimte innemen. In een wereld die tot het fysiologische is gereduceerd, zijn de geestelijken die de weg wijzen naar de groten van deze wereld de transhumanistische technopropheten Yuval Noah Harari en anderen. Ze nemen de media over en hameren erop dat elk idee van transcendentie een archaïsche en reactionaire illusie is. Dit is de heerschappij vanHomo Deus. De mens kan niet gereduceerd worden tot een dier en een machine ? Volgens hen konden alleen « rokerige filosofisch-theologische argumenten(3)  » zich verzetten tegen deze progressieve visie op de menselijke conditie.In dit perspectief voorziet het covidisme de samenleving van alle parafernalia: litanieën, gewaden, grootse redevoeringen, waarden, bouwwerken, witgeklede/witgepantserde geestelijken… en zelfs vijanden en zondebokken, om één te zijn.

Het « vaccin », een gentherapie met slecht begrepen bijwerkingen waarvan de ondoeltreffendheid inmiddels is bewezen, is geen medische ingreep maar een archaïsch ritueel, zoals het aanbrengen van littekens of tatoeages, waarmee de proefpersoon bewijst dat hij bereid is zijn lichamelijke integriteit aan te tasten om te bewijzen dat hij zich bij het regime aansluit. Het masker is het teken van een vernedering en een vrijwillige dienstbaarheid die velen blijven eisen, zelfs een jaar nadat de verplichting ervan is afgelopen, zelfs nadat artsen waarschuwen voor de gevolgen ervan voor de gezondheid(4).

Tegelijkertijd geven degenen die deze inwijdingsrite, die bestaat uit het injecteren van een onbekend en potentieel gevaarlijk produkt in hun vlees, niet aanvaarden, blijk van hun ongehoorzaamheid aan het covidistische dogma. Zij zullen daarom aan de kaak worden gesteld als ketters die de samenhang van de groep in twijfel trekken. Het gezondheidsaspect is nu slechts een « wetenschappelijk » masker om een sociaal verschijnsel te verhullen. Dit wordt toegegeven door de covidisten zelf. Bijvoorbeeld, deze dokter tweette op 19 juli 2022: « Dr. Oceane MINKA @MinkaOceane_Dr — 19 jul Een covid+ gevaccineerde verzorger kan werken, maar een antivax covid- verzorger kan niet werken. Het verschil tussen deze 2 ligt niet in het niveau van overdracht, maar in de relatie tot wetenschap, moraal, ethiek. #NEE tegen de herintegratie van #antivax zorgverleners. Dat zegt alles.

Voor de Franse presidentsverkiezingen merkte een columnist van RTL op: « Emmanuel Macron heeft tegenstanders nodig voor de komende politieke strijd en om zich te positioneren 5.  » Een van zijn collega’s maakte een soortgelijke analyse: « De opmerking [d’Emmanuel Macron sur les Amish] is meer dan een aanfluiting voor verkozen milieuactivisten die experts in zelfkarikatuur zijn geworden. Nee, het was een bewuste positionering in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. (…) Een belangrijke minister legt uit dat 2022 zich zal afspelen rond drie grenzen [dont] de kloof tussen groei en achteruitgang […] Ondanks een reëel gebrek aan geloofwaardigheid op milieugebied heeft het bijna-kandidaat staatshoofd besloten de confrontatie aan te gaan 6 « . « Het is de vijand die u aanwijst » is een beroemde zin uit de oorlogstheorie. De Macronie en haar Start-up Nation hebben hun vijanden aangewezen: zij die niet geloven dat de Vooruitgang ons in staat stelt ons te bevrijden van de wetten van de biofysica, en dat gentherapie het virus niet zal uitroeien. In deze context van « oorlog » gaat het erom hen aan de kaak te stellen als de vijand in zichzelf, d.w.z. het grootste gevaar. Zij zullen vooral als zondebok worden gebruikt om de woede van de bevolking op de macht af te reageren. « Frankrijk en de wereld zijn in oorlog met een vijand die het virus is, en u staat objectief gezien aan de kant van het virus, aan de kant van de vijand! » riep een France Info journalist op 21 augustus 2021 tegen een tegenstander van het libertarische beleid.

Deze zomer werd het station van Pithiviers bij Parijs omgetoverd tot een gedenkteken voor de gedeporteerden. Toch is het dezelfde matrix die tot deze gruwelen leidt: namelijk die hoge ambtenaren die alleen maar « bevelen opvolgen » en die de verzetsstrijders steevast naar « terrorisme » en nu naar « samenzwering » verwijzen. De heer Castex, mevrouw Borne e.a. zijn het perfecte psychotype van deze hoge administratie die tienduizenden werknemers zonder blikken of blozen naar de werkloosheid stuurt omdat zij weigeren een injectie te nemen. De heer Castex, mevrouw Borne en anderen, die 70 jaar na deze tragedie een obscene deal sluiten met de slachtoffers van hun voorgangers. Communisme, fascisme, nazisme… vandaag het covidisme, dezelfde kneedbare geesten die vertrouwen op de « bevoegde autoriteiten » « voor hun eigen bestwil », spelen eindeloos dezelfde tragedie na.

De geschiedenis heeft alles op zijn kop gezet: als de gezondheidspas het teken van « fascisme » is, wat het is, dan hebben bij de stemming in het Europees Parlement op 23 juni 2022 de ecologen EELV, die voorop liepen bij het eisen van het dwangbevel, en de partij van Jean-Luc Mélenchon ingestemd met de verlenging ervan, terwijl de partij van Marine Le Pen zich ertegen verzette. Is de RN de ‘antifa’ partij geworden? Links en de vakbonden zijn gezonken, verstrikt in hun totalitaire impulsen. Alleen de « woke » waanideeën, pure producten van het liberale kapitalisme, lijken hen te motiveren.

Wie geen verband legt tussen ontgroening en weerstand tegen covidisme, mist het punt. Geconfronteerd met de fysieke grenzen van de planeet, wordt Macronie nog gekker en gevaarlijker. In plaats van zichzelf in vraag te stellen, zal zij haar woede richten op de « Amish », die zij, volgens de Girardiaanse these, tot verzoeningsslachtoffers zal willen maken. « Een goede indiaan is een dode indiaan » (Generaal Philip Sheridan). De Indianen hier — de « Amish », de « degrowth », de Gele Vesten, en andere achterlijken — moeten voor hen uit de weg geruimd worden. De triomf van de « Vooruitgang » staat op het spel.

Constantin Mirabel

Notes et références
  1. www.kairospresse.be/kairos-hebdo-n9
  2. Une cosmogonie est un récit mythologique qui décrit ou explique la formation du Monde. Elle se distingue de la cosmologie, qui est la « science des lois générales par lesquelles le monde physique est gouverné ».
  3. Réponse de l’auteur Antoine Bueno au philosophe Fabrice Hadjadj interrogeant ses thèses : « La vie peut-elle se ramener à des problèmes techniques? ». « Faut-il limiter les naissances pour sauver la planète ? », Le Figaro Magazine, 24 juin 2022
  4. « Une vague de maladies respiratoires déferla sur l’Allemagne. L’Association des médecins généralistes de la Sarre considère le port du masque comme l’une des causes — et prône un usage plus modéré. » (Die Welt, 22 juillet 2022).
  5. « Emmanuel Macron installe ses clivages pour 2022 », 16 septembre 2022.
  6. Éditorialiste du journal L’Opinion, 15 septembre 2020.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Espace membre

Leden