Frédéric Goareguer gedagvaard voor de Medische Raad in Bergen

Dit weekend was het Kairos team op de Université résistante in de Gard. De gelegenheid om onze landgenoot, de kinderpsychiater Frédéric Goareguer te interviewen, die deze dinsdagavond, 20 september, gedagvaard is voor de Orde van Geneesheren (waar Kairos aanwezig zal zijn). De Orde wordt steeds meer gezien als een delirium dat de werkelijkheid ontkent en artsen aanvalt die besloten hebben de eed van Hippocrates te eerbiedigen.

Espace membre

Leden