EUROPA & DEMOCRATIE — Interview met Michèle RIVASI, EELV-Europarlementariër

In het Europees Parlement herhaalt de meerderheid van de verkozenen de stem van de meester en zingt dezelfde liedjes als de nationale regeringen en de media. Stel dat ze gelijk hebben, waarom weigeren ze dan officieel wetenschappers uit te nodigen die andere standpunten innemen? 

Waarom heeft de Commissie PETI de honderden verzoekschriften van burgers die kritiek hadden op het politieke beheer van Covid genegeerd, waaronder het verzoekschrift dat door bijna 200 onderzoekers, professoren en artsen is ondertekend, wegens schending van artikel 24 van de Europese Grondwet, betreffende de rechten en bescherming van kinderen? Volgens onze bronnen werd dit laatste in de zomer van 2022 in de kiem gesmoord, omdat de voorzitter van de PETI-commissie het blokkeerde met het etiket « extreem-rechtse activiteit ». 

Waar wacht de COVI-commissie op om deze ondertekenaars op te roepen voor een hoorzitting? Wie beslist er echt in het Parlement? We gingen erheen om Michèle Rivasi te ontmoeten, een van de weinige parlementsleden die het beleid van Covid in twijfel trekt. 

Een kans om terug te kijken op deze drie jaar.

Espace membre

Leden