« Er is niet langer een medische basis voor een noodbeleid

Enkele passages uit deze open brief van artsen en gezondheidswerkers. U zult tot de conclusie komen of we al dan niet de huidige beleidsmaatregelen moeten negeren; of we, zoals we al lang geleden hadden moeten doen, de controle over ons leven moeten terugnemen. We zijn tot de conclusie gekomen.

Hun eisen

  • Daarom roepen wij op tot onmiddellijke stopzetting van alle maatregelen.
  • Wij betwijfelen de legitimiteit van de huidige raadgevende deskundigen, die achter gesloten deuren vergaderen.
  • Wij eisen ook een grondig onderzoek door een onafhankelijke commissie naar de redenen om alle vrijheidsbeperkende maatregelen te handhaven, terwijl intussen uit de cijfers en wetenschappelijke gegevens duidelijk is gebleken dat hiervoor geen enkele medische reden meer bestaat.
  • Als follow-up van ACU 2020(https://acu2020.org/version-francaise/) vragen wij om een grondig onderzoek naar de rol van de WHO en de mogelijke invloed van belangenconflicten in deze organisatie. Zij heeft ook een centrale rol gespeeld in de strijd tegen de « infodemie », d.w.z. de systematische censuur van alle afwijkende meningen in de media. Voor een democratische rechtsstaat is dit onaanvaardbaar.

« Versterking van de natuurlijke immuniteit is een veel logischer aanpak. Preventie is een belangrijke en onderbelichte pijler: een gezonde, volwaardige voeding, beweging in de buitenlucht zonder mondmasker, stressreductie en koesterende emotionele en sociale contacten (…).) De coronamaatregelen staan in schril contrast met het minimale beleid van de regering tot nu toe als het gaat om goed onderbouwde maatregelen met bewezen gezondheidsvoordelen, zoals een suikertaks, het verbieden van (elektronische) sigaretten en het financieel aantrekkelijk en ruim beschikbaar maken van gezonde voeding, lichaamsbeweging en sociale steunnetwerken. Dit is een gemiste kans voor een beter preventiebeleid dat had kunnen leiden tot een mentaliteitsverandering bij alle delen van de bevolking met duidelijke resultaten voor de volksgezondheid. Momenteel wordt slechts 3% van het budget voor gezondheidszorg besteed aan preventie.


« Wij vragen om een open debat, waarin alle deskundigen worden gehoord zonder enige vorm van censuur.


« Het huidige crisisbeleid is volstrekt onevenredig en doet meer kwaad dan goed ».

« Dus het is geen dodelijk virus, maar een aandoening die goed te behandelen is

« Het sterftecijfer is verschillende malen lager dan verwacht en ligt dicht bij dat van een normale seizoensgriep.


« Wij zien ter plaatse dat de collaterale schade die de bevolking momenteel wordt toegebracht, op korte en lange termijn een groter effect zal hebben op alle lagen van de bevolking dan het aantal mensen dat momenteel wordt gered.

« Wij roepen op tot een onmiddellijke stopzetting van alle maatregelen


« Het repressieve en strenge coronabeleid staat in schril contrast met het tot nu toe minimale beleid van de overheid inzake ziektepreventie, versterking van het eigen immuunsysteem door een gezonde levensstijl, optimale zorg met aandacht voor het individu en investeringen in zorgpersoneel.

« Covid-19 is geen leren verkoudheidsvirus, maar een goed behandelbare aandoening met een sterftecijfer dat vergelijkbaar is met dat van de seizoensgriep. Met andere woorden, er is niet langer een onoverkomelijk obstakel voor de volksgezondheid. Er is geen nood toestand.

« De huidige wereldwijde reactie op SARS-CoV‑2 is een belangrijke schending van deze visie op gezondheid en mensenrechten
Het gebruik van de niet-specifieke PCR-test, die veel valse positieven oplevert, heeft een exponentieel beeld gegeven ».

« We hebben geen open debatten gezien in de media, waar de demonstranten hun mening konden geven ».

« Als we de besmettingsgolven in landen met een strikt inperkingsbeleid vergelijken met die in landen zonder (Zweden, IJsland, enz.), zien we vergelijkbare curven.


« Overdreven hygiënische maatregelen hebben een negatief effect op onze immuniteit
Influenza zal in het najaar opnieuw de kop opsteken (in combinatie met covid-19) en een mogelijke afname van de natuurlijke weerstand zou tot nog meer slachtoffers kunnen leiden.

« Intussen bestaat er een betaalbare, veilige en doeltreffende therapie voor mensen met ernstige ziekteverschijnselen in de vorm van HCQ (hydroxychloroquine), zink en AZT (azitromycine).

« Sociaal isolement en economische schade hebben geleid tot een toename van depressies, angsten, zelfmoorden, huiselijk geweld en kindermishandeling

« Het dragen van een mondmasker is niet zonder neveneffecten (…) Bovendien veroorzaakt de opgehoopte CO2 een toxische verzuring van het lichaam die onze immuniteit aantast. Sommige deskundigen waarschuwen zelfs voor een verhoogde overdracht van het virus bij onjuist gebruik.

« Studies hebben aangetoond dat hoe meer sociale en emotionele betrokkenheid mensen hebben, hoe beter ze bestand zijn tegen virussen.

« Het aantal geregistreerde coronadoden lijkt derhalve nog steeds te worden overschat. Er is een verschil tussen dood door corona en dood met corona.

« Wereldwijd wordt verwacht dat het vaccin 700.000 gevallen van schade of overlijden zal veroorzaken. Als 95% van de mensen vrijwel geen symptomen vertoont voor Covid-19, is blootstelling aan een ongetest vaccin een onverantwoord risico ».

Espace membre

Leden