Externe bijdrage

Enige informatie over de Notre-Dame de Grâce kliniek in Gosselies

Hier volgt enige informatie over de kliniek Notre-Dame de Grâce in Gosselies (« CNDG »).

Onlangs heeft directeur Sylvie X tijdens een vergadering met de artsen/verplegers die verantwoordelijk zijn voor de afdelingen, gesproken over de toekomst van de niet-gevaccineerde verzorgers. De laatste antwoordde, en ik citeer, « het is bijna voorbij voor de harde kern ».

In de e‑mail van 22/12/2021 die aan alle personeelsleden is gestuurd, verduidelijkt directeur Sylvie X het standpunt van de CNDG over het wetsontwerp:

« Het spreekt vanzelf dat wij, wanneer het eenmaal wet is geworden, de wet zullen eerbiedigen, zoals wij dat in al onze handelingen doen. Er zullen zowel tijdelijke maatregelen (b.v. het regelmatig testen van niet-gevaccineerd personeel) als permanente maatregelen (b.v. het beëindigen van de samenwerking met niet-gevaccineerd personeel) worden genomen.

Vaccinatie is tot op heden de beste bescherming van onze patiënten, ons personeel en de gehele bevolking tegen de medische en maatschappelijke gevolgen van deze epidemie. Het is ook de beste verdediging tegen de ineenstorting van ons ziekenhuiswezen.

Wij zouden het uiteraard betreuren indien sommigen onder u het recht zouden verliezen om hun beroep uit te oefenen omdat zij geweigerd hebben zich te laten vaccineren. We hopen dus dat de laatste weifelaars de sprong wagen en zich gaan laten vaccineren: dat is mijn wens voor hen voor begin 2022. »

Wat valt er te zeggen over het gedrag van de hygiënische verpleegster van het ziekenhuis (mevr. Evelyne Y) die, sinds het begin van deze pseudo-gezondheidscrisis, een PCR-testalinist geworden is tegenover zorgverstrekkers, technisch personeel en patiënten.

Deze PHN heeft nooit Sciensano’s procedures gevolgd voor risicovolle contacten.

De Sciensano procedures stellen dat: « Een gezondheidswerker wordt alleen als hoogrisicocontact beschouwd als er contact is geweest met een COVID-19-geval tijdens verzorging of medisch onderzoek binnen 1,5 meter van het geval, zonder het gebruik van aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.

Maar ondanks het ontbreken van een bewezen hoog-risico-contact (zoals gedefinieerd door Sciensano) worden de verzorgers regelmatig door de volksgezondheidsverpleegkundige lastig gevallen om PCR-tests uit te voeren.

Dit is in het eigenbelang van de verpleegster in de gezondheidszorg, die graag interne tracering doet om te weten wie positief is (toch mag alleen de bedrijfsgeneeskunde collectieve screening doen).

Ongevaccineerde verzorgers worden zonder reden de les gelezen. De hygiënische verpleegster (mevrouw Evelyne Y) kijkt zelf naar het resultaat van de PCR-test (uitgevoerd in het ziekenhuislaboratorium) en informeert de werkneemster. Het medisch beroepsgeheim wordt met voeten getreden, privacybescherming bestaat niet.

Hoeveel onnodige en niet-reglementaire PCR-tests zijn er uitgevoerd?

HEEL VEEL!

De PHN moet zeker geloven dat geld uit de lucht komt vallen!

Wat de tracering van ziekenhuispatiënten betreft, worden alle patiënten in het ziekenhuis elke week één keer getest (PCR-test). Er is geen medische reden, behalve dat het de verpleegster van Volksgezondheid gerust stelt.

Espace membre

Leden