Externe bijdrage

DE VACCINPAS: « DE ENIGE OPLOSSING »…

Reactie op de uitspraken van de heer Egbert Lachaert van 27/12/2021: Open VLD voor een vaccinatiepas — « Het is de enige oplossing ».

Geachte heer Lachaert,

Op 27 december, schreef je: « Zoals premier De Croo vaak heeft gezegd: iemand vastbinden om hem te vaccineren, dat willen we niet. Een liberaal kan zoiets niet steunen. Het is ook in de praktijk onwerkbaar. Daarom is een 1G-beleid de beste oplossing.

Hoe meer we uw woorden herlezen, hoe onduidelijker we ze vinden. In de eerste plaats is het idee alleen al om deze mogelijkheid te noemen (verplichten tot vaccinatie) wanneer vaccinatie een individuele keuze blijft, al bedreigend.

Ten tweede wordt de befaamde persoonlijke afweging van voordelen en risico’s, die ten grondslag zou moeten liggen aan vaccinatie, gewoon van tafel geveegd.

Een dreigement, ook al is het negatief geformuleerd, is nog steeds een dreigement. Bovendien lijkt het vastbinden van mensen voor gedwongen vaccinatie niet de echte belemmering te zijn: het lijkt eerder de uitvoering te zijn die het probleem vormt. Het is geen kwestie van filosofie, of zelfs van ethiek, maar van logistiek: aangezien dit idee in de praktijk onuitvoerbaar is, kan het niet worden gesteund.

Het is duidelijk dat het alternatief voor deze fysieke bedreiging (beleid 1G, namelijk het ontnemen van de vrijheid van de niet-gevaccineerden), het tegenovergestelde is van het « liberale » politieke etiket van de premier, aangezien het vaccin-dogma sterker lijkt te zijn dan onze individuele vrijheden.

Het is paradoxaal dat een liberale partij als de Open VLD, die beweert de individuele vrijheden te respecteren, aanstuurt op massale gedwongen vaccinatie voor iedereen.

Het toppunt van deze paradox blijkt al uit de eerste regels: « Premier Alexander De Croo ziet een 1G-beleid als de enige manier om de Belgen geen vaccinatie op te leggen, maar tegelijkertijd de vaccinatiecampagnedoor te drukken.

Het 1G-beleid is een indirecte manier om de Belgen vaccinatie op te leggen. De vaccinatiegraad (per 22 december 2021) bedroeg echter 88,25% voor vrouwen van 18 jaar en ouder en 87,78% voor mannen. Het merendeel van de Belgen is dus al gevaccineerd. 

Denk aan wat de experts in mei 2021 zeiden: « Een vaccinatiegraad tussen 80 en 90% zou ideaal zijn (en niet 70% zoals aanvankelijk aangekondigd door de regering), » aldus de Vlaamse vaccinologen Corinne Vandermeulen en Pierre Van Damme, evenals Muriel Moser, immunologe aan de ULB, en Sabine Stordeur, medeverantwoordelijk voor de « vaccinatietaskforce ». En hier zijn we dan, de doelstellingen zijn bereikt!

Dit was een onverwacht resultaat, gezien het feit dat vaccinatie gratis is en openstaat voor ouderen en risicogroepen. Maar dit is duidelijk niet genoeg, er is meer nodig. U vraagt om de hoofden van onze kinderen, die geen enkel risico lopen, met als enig argument dat het vaccineren van kinderen de overdracht binnen de bevolking zou kunnen beperken, terwijl de bevolking voor 88% is gevaccineerd en zich blijft verspreiden, wie weet wat precies, terwijl ze zich beschermd waant.

Dreigementen, tegenstrijdigheden en leugens (het vaccin moest ons uit de crisis halen, en dat met slechts twee dosissen…), dat is het discours van de Open VLD dat de heersende klasse infecteert.

Zijn we in de wetenschap of in het dogma? Zien we de geboorte van een nieuwe religie?

Is het gewoon een verhaal over mutant varianten? Of een verhaal over de effectiviteit van vaccins? Of is het een georganiseerde staatsgreep waarbij politici de knechten zijn?

De CEO van BioNTech, het laboratorium achter Pfizer, zei in een interview met Le Monde van 20 december 2021: « We moeten ons ervan bewust zijn dat zelfs drievoudig gevaccineerde mensen de ziekte kunnen overdragen, en dat ze getest zullen moeten worden, vooral in de buurt van kwetsbare personen. Deze neo-vaccins voorkomen de overdracht niet en beschermen alleen degenen die kwetsbaar zijn voor ernstige vormen, en dat slechts op inconsistente en voorbijgaande wijze. Bovendien maken de fabrikanten van vaccins zelf reclame met wisselende doeltreffendheidspercentages van 90% of minder, wat impliceert dat zelfs wanneer gevaccineerd wordt, ernstige vormen kunnen ontstaan.

De alles-vaccin aanpak gaat niet langer op. Welk argument heb je nog over, echt?

Dank u voor uw aandacht.

De burgercollectieven (*) ALPHA Citizens, Les Belges se réveillent, ZONE LIBRE, Bon Sens Belgique, Belgium United For Freedom, Responsible Rebels, Indépendants Citoyens,

(*) Deze burgergroeperingen hebben de handen ineengeslagen om zich te ontworstelen aan het eenzijdige denken dat sinds het begin van de crisis lijkt te heersen en waarbij elk openbaar debat is uitgesloten. Hun bedoeling is de burgers te informeren over alle gegevens die niet door de mainstream media worden gepubliceerd, en de media uit te dagen een zinvol debat terug te brengen in de publieke sfeer.

Espace membre

Leden