De stilte van de slippers…

Brief van onze advocaat aan de Vereniging van Beroepsjournalisten — 16.02.22

Beste AJP-leden,

Allereerst ben ik verbaasd, met spijt, over uw stilzwijgen over mijn vorige mailings.

Bovendien lijkt het feit dat journalisten nu administratief worden gearresteerd uw instelling evenmin te bewegen, hetgeen mij evenzeer verbaast.
Ter informatie, hier is wat er gisteren is gefilmd, voor het geval jullie het allemaal gemist hebben (…) :

In dezelfde geest werd op 23 januari een van de journalisten van het media-agentschap Vécu (met meer geweld) gearresteerd.

Alle beelden zijn beschikbaar op de verschillende publicaties van de betrokken media en deze worden vaak keer op keer uitgezonden.

Kunt u mij dus bij voorbaat zeggen waarom de AJP niet meer gemobiliseerd is tegen dergelijke autoritaire driften en vooral, waarom het nu mogelijk lijkt om de persvrijheid in ons Koninkrijk met voeten te treden zonder dat er een echo te horen is? Keur je deze feiten echt goed?

Wie niet spreekt stemt toe en zwijgen is in die zin ook een antwoord op zichzelf.

Ter informatie: er lopen al klachten bij het Comité P en bij een onderzoeksrechter. Mijn cliënten eisen niettemin een minimum aan steun (en respect) van hun gelijken, zonder discriminatie. Ik ben natuurlijk beschikbaar voor verdere informatie. 

Gelieve, dames en heren, de verzekering van mijn respectvolle aandacht te aanvaarden en u bij voorbaat te danken voor het gevolg dat aan deze brief zal worden gegeven. 

Toegewijde gevoelens,

Espace membre

Leden