Externe bijdrage

De school is in intensieve zorg. Wie gaat het reanimeren?

In september 2021 werd deze e‑mail van de ULB naar de toekomstige kinesitherapeuten gestuurd. De chantage van stages is zo groot dat men er ademloos van wordt. Door chantage zullen studenten van verschillende opleidingen hun jaar namelijk niet kunnen afmaken.

Kijk zelf maar:

Deze schandelijke praktijk wordt ook in het middelbaar onderwijs toegepast en betreft de volgende afdelingen: assistent dierverzorging; tandtechnicus; farmacologie; kleuteropleiding; stagiair kinderverzorging; chemisch laborant; stagiair verzorgingstehuis. Naarmate plaatsen voor stages schaarser worden, discrimineren schooldirecteuren en leraren illegaal ten gunste van het vaccin. Ze stigmatiseren en vervreemden jongeren niet alleen van de maatschappij, maar vernietigen ook hun toekomst.

Elke dag worden kinderen meer dan 6 uur per dag gemaskerd en gestigmatiseerd wanneer zij het masker niet dragen.
Elke dag vinden studenten geen stageplaats omdat zij niet (of niet volledig) gevaccineerd zijn.
Elke dag worden ouders, kinderen, leraren en schooldirecteuren gedwongen maatregelen te nemen waarmee zij het niet eens zijn, uit angst voor represailles of ostracisme. 

De omerta regeert.

Elke dag worstelen schooldirecteuren om uitgebreid onderwijs van goede kwaliteit te geven, maar zij zijn daartoe niet in staat door een gebrek aan leerkrachten (in quarantaine).
Elke dag geven organiserende instanties en/of gemeenten veel geld uit aan onbewezen maatregelen en apparatuur.
Elke dag groeien jullie kinderen, onze kinderen, op in deze wereld waar vreugde plaats heeft gemaakt voor angst.
Elke dag is een dag te veel voor een kind dat zijn onschuld verliest, misleid door het vertrouwen dat in onverantwoordelijke en laffe volwassenen wordt gesteld.

Ik wil geen gemaskerde school meer. Ik wil ook geen school met PPM-alarmen, open ramen bij nul graden, kinderen die zich afvragen of ze niet te hard ademen en een dure luchtzuiveraar om te installeren en te onderhouden. Ik wil geen school waar kinderen worden gezien als dragers van virussen en gewantrouwd moeten worden. Ik wil een school van kennis, van uitmuntendheid, zoals voorheen. Ik wil een school waar alle sociale omstandigheden samenkomen, met de wil om te leren als drijvende kracht. Ik wil een school waar de overdracht van kennis een drijvende kracht is, in plaats van een beangstigend virus.

Als ik de laatste verklaringen van de minister van Volksgezondheid mag geloven, zal het leven van onze kinderen worden opgeschort op basis van een arbitraire barometer die niet eens voorziet in normaliteit (ontbreken van een groene code). De covid-maatregelen hebben een « precedentwerking » en worden omgezet in een Koninklijk Besluit. De minister doet het deksel half februari open en zal het naar believen weer kunnen sluiten, afhankelijk van uitbraken of toekomstige gevallen.
Absurditeit wordt de regel en gezond verstand wordt gestigmatiseerd.
We moeten snel handelen, we moeten deze uitdaging nu aangaan om de wereld van morgen veilig te stellen. 

Een project voor de toekomst 

Wij hebben maximaal 6 maanden om dit aan te tonen en hun beleid te ontmantelen.

Ik kan me niet langer beperken tot aanklagen, ik wil voorstellen doen.

Ik stel dus voor dat u een protocol opstelt voor de school met COVID tegenover de nul COVID-school van de ideoloog Vandenbroucke.
Dit zou aan de scholen kunnen worden voorgesteld en uitsluitend of gelijktijdig met de ministeriële circulaires kunnen worden toegepast.

Ik ben ervan overtuigd dat ik ieders angsten en vragen zal kunnen overwinnen door een pragmatisch alternatief voor te stellen dat de school in staat zal stellen op een positieve manier uit de crisis te komen. Het is geen « anti » dit of dat, maar veeleer een goed doordachte oplossing die het resultaat zou zijn van overleg met belanghebbenden en gezondheidswerkers, waarbij het kind en het onderwijs weer centraal zouden staan.

  • Ik ben bezig met het verzamelen van getuigenissen van organiserende instanties, schooldirecteuren en leraren, zodat ik in maart 2022 een verslag kan opstellen over de toestand van de school. Ik wil ieders angsten en verlangens begrijpen om de uitdagingen te kunnen identificeren.
  • Ik heb je vaardigheden nodig om na te denken over de school van morgen. Hoe moeten positieve gevallen naar leeftijd en pathologie worden behandeld? Moeten er tests worden uitgevoerd? Wie te testen, wanneer, hoe, waarom? Moet het virus kunnen circuleren, en zo ja, in welk stadium? Welke preventieve maatregelen moeten worden genomen? Welke preventieve behandeling? Welke curatieve behandeling? Hoe zit het met de ventilatie? Hoe zit het met maskers voor leraren? Er is veel werk aan de winkel om te bundelen wat hier en in het buitenland al (goed) is gedaan. Uw vaardigheden, kennis en ervaring zullen voor ons van onschatbare waarde zijn.
  • Het verleden is voorbij, zult u zeggen. Niet als de maatregelen in steen gebeiteld zijn. Ik wil ook dat u de maatregelen die in de school zijn genomen, bestudeert, becommentarieert en analyseert, zodat onze besluitvormers tot bezinning komen. Dit is de enige manier om een « remake » voor onze kinderen in het najaar van 2022 te voorkomen. Wij moeten de barrières afbreken die zijn opgeworpen tussen leerlingen, tussen leerlingen en leraren, en in het algemeen tussen scholen en de rest van de samenleving.

Het hele COVID-protocol, bedacht door minister Vandenbroucke en uitgevoerd door minister Désir (in de gemeenschap Wallonië-Brussel), moet worden geanalyseerd, becommentarieerd en ter discussie gesteld. Er zijn nog tientallen vragen te stellen. 

Als je denkt dat dit allemaal achter de rug is en dat de oorlog voor de deur staat, denk dan nog maar eens na. Dit is allemaal maar een pauze.

Dank je,
Jérôme


Als u geïnteresseerd bent in deelname aan deze
Als u geïnteresseerd bent om met mij te werken, neem dan contact met mij op via e‑mail:
jerome.delforge@gmail.com


Espace membre

Leden