De realiteit van Gaza in cijfers

Christophe de Brouwer, honorair hoogleraar en voormalig voorzitter van de School of Public Health aan de Vrije Universiteit Brussel, herinnert ons aan enkele realiteiten van de situatie in Palestina, met cijfers over de volksgezondheid in de Gazastrook.

Bevolking: 2.200.000 miljoen, inclusief 1.024.000 kinderen (onder 18 jaar), d.w.z. 47% van de bevolking. Bevolkingsdichtheid: 6.000 per km² (in de top 5 hoogste ter wereld: de Gazastrook ligt tussen Hongkong, met 7.000 per km², en Gibratar, met 3.500 per km2). De bevolkingsdichtheid in Israël is 385 per km².

Kindersterfte in een « normale » situatie: 15 sterfgevallen per duizend kinderen jonger dan 1 jaar (jaar 2020). Ter vergelijking: Israël is 2,8. Met een vruchtbaarheidscijfer dat hoog blijft, zij het dalend, op 3,4 kinderen per vrouw.

La densité de population de Gaza est de 6000 au km², celle d’Israël de 385 

Vluchtelingen die geregistreerd staan bij UNRWA(1) vertegenwoordigen 70% van de bevolking van de Gazastrook, tegenover 28% voor de Westelijke Jordaanoever. In tegenstelling tot de Westelijke Jordaanoever is de inheemse bevolking een significante minderheid geworden.

Volgens de VN leeft 60% van de bevolking onder de armoedegrens en is afhankelijk van humanitaire hulp. In « normale » tijden is toegang tot elektriciteit mogelijk gedurende een halve dag per dag, is toegang tot drinkwater een dagelijks probleem en is het verwijderen van vuilnis en afval een grote zorg. De situatie verslechtert dramatisch: de waterontziltingspompen staan bijvoorbeeld stil door een gebrek aan energie en de driemaandelijkse voedselrantsoenen hebben 500.000 mensen niet bereikt.

De huidige situatie op 12 oktober: UNRWA-gebouwen (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) zijn getroffen door bombardementen en 12 UNRWA-medewerkers zijn gedood sinds het begin van de gebeurtenissen. Volgens OCHA (ook een VN-agentschap) bedraagt het aantal binnenlandse ontheemden 340.000 (rapport van 11 oktober om 16.00 uur): 15% van de bevolking bevindt zich al in een ernstige noodsituatie (rapport van 11 oktober om 16.00 uur).

Er is geen elektriciteit, geen drinkwater, een ernstig tekort aan medicijnen, geen andere accommodatie dan UNRWA-schuilkelders, kelders, ondergrondse parkeergarages en tunnels, grote overbevolking, onophoudelijke bombardementen (hele wijken zijn al verdwenen): Dit betekent een hoog sterftecijfer, waarvan veel kinderen (momenteel 1/3 van de sterfgevallen zijn kinderen), natuurlijk door geweld, maar binnenkort waarschijnlijk vooral door ziektes, vooral diarree bij heel jonge kinderen, dramatische epidemieën op komst, etc. Er is geen mysterie over de schadelijke effecten van de actualiteit op zo’n grote, achtergestelde en jonge bevolking.

Christophe de Brouwer

Erehoogleraar en voormalig voorzitter van de School voor Volksgezondheid van de Vrije Universiteit Brussel. (12 oktober 2023)

Notes et références
1. The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East.

Espace membre

Leden