De knuffel gekraakt door City Mall

Mons is een goede plek om te wonen… vooral voor sommige mensen. De stad is de plaats waar Foruminvest [zie Foruminvest — City Mall] zijn Belgische start kende. In 2003 werd « Les Grands Prés » ingehuldigd, een winkelcentrum van 37.000 m² met 2.800 parkeerplaatsen, en tegelijkertijd de slogan van de City Mall: « de winnende stad ».

Het is niet bekend of Mons er beter van is geworden, maar Foruminvest zou 10.000.000 euro in eigen zak hebben gestoken (La DH, 5 februari 2004) door « les Grands Prés » onmiddellijk te verkopen aan een Duitse vastgoedspeculatiegroep, de « Union Investment Real Estate GmbH » (ex-DIFA)(1).

Laten we opnieuw beginnen. Mons is de stad van Elio Di Rupo en Patrick Huon. Mr. Di Rupo is de « regerende burgemeester » van de stad en nu Eerste Minister van België. Bijzonder is dat hij bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 kandidaat-burgemeester zal zijn.

De heer Huon, die vóór « Les Grands Prés » verzekeringsmakelaar was, werd plotseling gevraagd een ontwikkelaar voor het toekomstige winkelcentrum te vinden. Daartoe heeft hij zijn krachten gebundeld met Foruminvest en een overeenkomst gesloten met Michel Riaskoff [voir encadré]. Om de stad, haar verkozenen, winkeliers en inwoners (maar niet te veel) ervan te overtuigen « Les Grands Prés » te openen, ontwikkelt Foruminvest een techniek die het in Kortrijk en nu in Verviers zal reproduceren: het megacenterproject koppelen aan de investering van een deel van de middelen in de renovatie van de stad.

RCA!

Daartoe beschikt Mons over een Autonome Gemeentelijke Autoriteit (RCA), « MONS CAPITALE », die de gemeente in staat stelt zich als een onderneming te gedragen en de BTW terug te vorderen, en van waaruit vertakkingen zullen groeien. Een ondoorzichtige structuur, het is niet altijd duidelijk wat er aan de hand is in een RCA, behalve dat er veel geld binnenstroomt. In 2003 heeft MONS CAPITALE de naamloze vennootschap MONS.EXPO SA opgericht, die de gelijknamige hal beheert. Onder haar bestuurders: de heer Elio Di Rupo, burgemeester en de heer Gilles Mahieu, wethouder die wordt beschouwd als de opvolger van de eerstgenoemde. In datzelfde jaar werden ook MONS RENOVATION SA, MONS APPUI SA en MONS REVITALISATION SA opgericht. In beide gevallen werden de burgemeester en de wethouder benoemd tot bestuurders, evenals Patrick Huon via zijn consultancybedrijf Conseil Management SA. Deze drie takken van het RCA beschikken samen over een kapitaal van 9657.000 euro, dat zal worden gebruikt om diverse renovatie‑, ondersteunings- en revitaliseringsacties in de stad te lanceren, tegelijk met de opening van het mega-winkelcentrum. Andere SA’s zullen later worden gecreëerd.

De hoofdrolspeler in de megamall wordt dus, via zijn adviesbureau, een belanghebbende bij beslissingen die van invloed zullen zijn op de stad als geheel. Er zal worden gezegd dat deze naamloze vennootschappen de autoriteiten in staat stellen een oogje in het zeil te houden met betrekking tot particulier geld. Een andere lezing is misschien realistischer : een particuliere actor, die niet verkozen is en wiens functie ingegeven is door financieel gewin, handelt in drie van de gemeente Montpellier afgeleide structuren. Het beheert « Les Grands Prés » en heeft ook een aandeel in de commerciële revitalisering van Mons. Zou dit niet een probleem van democratische legitimiteit en goed bestuur opleveren?

In Mons gebeuren buitengewone dingen, zoals in een film.

CALATRAVA!

De voorlaatste openbare aflevering was op 31 mei 2012. De Waalse regering heeft vervolgens een vergunning verleend voor de bouw van een nieuw trein- en busstation (bekend als « multimodaal ») en voor de afbraak van het oude station. Protesten en beroepen hebben niet kunnen verhinderen dat de omgevingsvergunning doorging onder voorwaarden die de meest bleke milieuactivist zouden doen verbleken. De vergunning doorliep de « DAR »-procedure (decreet van gewestelijke vergunning), die rechtskracht verleent aan een vergunning die van strategisch belang wordt geacht en deze beschermt tegen mogelijke beroepen van burgers. De heer Henry, Groen Minister belast met de ruimtelijke ordening, wiens partij indertijd vurig had gestreden tegen deze zeer ingewikkelde procedure, waarvan de wettigheid twijfelachtig blijft, heeft dus de slang, of liever de boa constrictor, doorgeslikt.

Ook de procedure voor de selectie van de hoofdcontractant was het voorwerp van veel kritiek en verdenking van onregelmatigheden. Het in 2006 gelanceerde bestek omvatte het behoud van het huidige station, waarvoor na druk van meer dan 1500 burgers een verzoek om historische classificatie was ingediend. Tenslotte voorziet de vergunning in de vernietiging van het terrein. Intussen was het projectbudget gestegen van 37 miljoen tot 155 miljoen euro en was Santiago Calatrava(2) geselecteerd.

Maar in feite is de hamvraag: waarvoor zal dit nieuwe stalen station, compleet met een geothermisch systeem dat het station duurzaam moet maken, worden gebruikt? Er is al een station, en treinen stoppen daar. Er zijn er minder dan vroeger, omdat er dure stations worden gebouwd en er een keuze moet worden gemaakt tussen stations en treinen.

Er was dus reden tot verwondering, tot 1 juni 2012, toen de officiële website www.wallonie.be nuchter verklaarde: « De bouw van het brugstation zal de verbinding verzekeren tussen het historische hart van Bergen en de handelssite Grands Prés ». Laten we daaraan toevoegen: in een puur « esthetisch » en Calatravesk architectonisch gebaar. Het is de bedoeling om voor 155 miljoen euro een verbinding tot stand te brengen tussen « Les Grands Prés » (waar de winkels van de heer Huon zich bevinden) en het hart van de stad (waar de bewoners van de heer Di Rupo zich bevinden). Het nieuwe station is gepland voor 2015.

Op 21 juni 2012, drie weken na deze officiële aankondiging, werd een andere aankondiging gedaan: « les Grands Prés » zou worden uitgebreid met 7.000 m² Ikea. Geplande opening: 2015. De dingen zijn goed gedaan.

Het moet gezegd dat 2015 ook het jaar zal zijn waarin Mons de Culturele Hoofdstad van Europa zal zijn. De heer Di Rupo heeft zich met hand en tand verzet om dit Europese kapitalisme te verkrijgen.

IKEA!
En dan verschijnt IKEA, de Zweedse transnational die bekend staat om de verkoop van miljarden meubelen en waarvan de levensduur omgekeerd evenredig is met de waarde van zijn aandelen op de beurs. De acteurs zijn dezelfde, plus Ikea. Er wordt gesproken over 650 nieuwe banen, 1500 extra parkeerplaatsen, twee miljoen extra bezoekers en nieuwe wegeninfrastructuur. City Mall benadrukt hoezeer de stad Bergen heeft geholpen door met IKEA te onderhandelen, de studies op te starten, « de stedenbouwkundige procedures te vergemakkelijken « , de uitvoering van het project te garanderen en een mobiliteitsstudie uit te voeren. Gooi niet meer weg.

Ook op de agenda:« een aanzienlijke make-over van de galerij is gepland om in de top van de Shoppings te blijven ». Ja. Je kunt de vooruitgang niet stoppen, noch de geldpomp (doorhalen wat niet van toepassing is).

J‑B G

 

Notes et références
  1. Comprenant 17820 m² d’espace de vente, la galerie est louée à 71 enseignes, incluant des chaînes comme H&M, Zara, Esprit et Mango. Un supermarché Carrefour de 18400 m² est situé dans le centre commercial, mais il ne fait pas partie du holding Union Investment. Avec sa position bien connectée à Mons sur l’autoroute E‑19 entre Bruxelles et Paris et sa forte zone de captage, le centre commercial remplit à la perfection les critères d’investissement d’Union Investment , Communiqué du 22 juin 2012. Chaînes, autoroute, captage, investissement, voilà qui est dit.
  2. Grand starchitecte espagnol qui a déjà officié à Liège sous mayorat socialiste, à la gare des Guillemins où il a planté un mastodonte d’acier de 437 millions d’euros (L’Avenir, 14/09/2009) Sur ce sujet, lire aussi http://urbagora.be/interventions/cartes-blanches/liege-guillemins-elepha…

Espace membre

Leden