De klacht van Zuid-Afrika tegen Israël

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ), gevestigd in Den Haag, ligt onder vuur vanwege zijn politiek gemotiveerde uitspraken over de oorlog in Oekraïne. Is het een instrument in dienst van het collectieve Westen of is het echt een onafhankelijk Hof van Justitie? Het feit dat het een Afrikaans land was, en niet het minste, Zuid-Afrika, dat zelf heeft geleden onder kolonisatie en apartheid met de bijbehorende wreedheden, dat de klacht tegen Israël indiende op 29 december 2023, is natuurlijk niet onbelangrijk.

Pixabay licentie

Elke abnormale vertraging, elke daad van slechte gerechtigheid zal eens te meer aantonen dat het Westen volgens zijn regels met twee maten meet en zou fataal kunnen zijn voor de instelling die dan haar onhebbelijkheid tegenover alle landen van het Zuiden en nog meer tegenover de rest van de wereld zal hebben aangetoond.

Is het een wonder dat onze reguliere pers oorverdovend stil is over dit onderwerp?

Openbare hoorzittingen op 11 en 12 januari.

Punt 4 van de inleiding van de klacht (vertaling)

 » De feiten waarop Zuid-Afrika zich in dit verzoekschrift beroept en die in deze procedure verder zullen worden uitgewerkt, stellen vast dat — in een context van apartheid, verdrijving, etnische zuivering, annexatie, bezetting, discriminatie en voortdurende ontkenning van het recht op zelfbeschikking van het Palestijnse volk; Israël, met name sinds 7 oktober 2023, heeft nagelaten genocide te voorkomen en heeft nagelaten de voortzetting van het rechtstreeks en publiekelijk aanzetten tot genocide te voorkomen. Erger nog, Israël is het pad ingeslagen van genocidale daden en dreigt nog meer van dergelijke daden te plegen tegen het Palestijnse volk in Gaza. Deze daden omvatten het doden van hen, hen ernstige geestelijke en lichamelijke schade toebrengen en hen opzettelijk leefomstandigheden opleggen met het doel hun fysieke vernietiging als groep te bewerkstelligen. Uit herhaalde verklaringen van vertegenwoordigers van de Israëlische staat, ook op de hoogste niveaus — de Israëlische president, de premier en de minister van Defensie — blijkt de genocidale intentie. Deze intentie moet ook terecht worden afgeleid uit de aard en het gedrag van Israëls militaire operatie in Gaza, in het bijzonder met betrekking tot het niet verstrekken of garanderen van essentiële voedsel, water, medicijnen, brandstof, onderdak en andere humanitaire hulp aan het belegerde en geblokkeerde Palestijnse volk, waardoor zij op de rand van de hongerdood zijn beland. Dit blijkt ook duidelijk uit de aard, omvang en schaal van Israëls militaire aanvallen op Gaza, waarbij gedurende meer dan 11 weken een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld langdurig is gebombardeerd, waardoor 1,9 miljoen mensen, 85% van de bevolking van Gaza, uit hun huizen moesten worden geëvacueerd en in steeds kleinere gebieden zonder voldoende onderdak werden samengedreven, waar ze nog steeds worden aangevallen, gedood en verwond. Israël heeft nu meer dan 21.110 Palestijnen bij naam gedood, waaronder meer dan 7.729 kinderen, en meer dan 7.780 anderen worden vermist, vermoedelijk dood onder het puin. Israël verwondde meer dan 55.243 andere Palestijnen, waardoor ze ernstige lichamelijke en geestelijke schade opliepen. Israël heeft ook grote delen van Gaza verwoest, waaronder hele wijken, en meer dan 355.000 Palestijnse huizen beschadigd of vernietigd, evenals grote stukken landbouwgrond, bakkerijen, scholen, universiteiten, bedrijven, gebedshuizen, begraafplaatsen, culturele en archeologische vindplaatsen, gemeentelijke en gerechtsgebouwen en essentiële infrastructuur, waaronder water- en sanitaire voorzieningen en elektriciteitsnetwerken, terwijl het een niet aflatende aanval blijft uitvoeren op het Palestijnse medische en gezondheidssysteem. Israël heeft Gaza tot puin gereduceerd en blijft dat doen door de bevolking te doden, te verwonden en te vernietigen en door levensomstandigheden te creëren die bevorderlijk zijn voor hun fysieke vernietiging als groep.  »

Christophe de Brouwer

Erehoogleraar en voormalig voorzitter van de School voor Volksgezondheid van de Vrije Universiteit Brussel. (9 januari 2024)

Espace membre

Leden