De Kairos 43 is uit.

SUMMARY :

Brieven aan de redacteur
Pagina 3

De wedergeboorte van de mens is de enige groei waarover we het eens kunnen zijn
Raoul Vaneigem / Pagina’s 4–5

We zitten gevangen in de show
Alexandre Penasse / Pagina’s 6–7‑8

DOSSIER:
Technologieën: een politiek vraagstuk
Gecoördineerd door Robin Delobel / blz. 9–16
Inleiding
Robin Delobel / Pagina 9
Verdere beschouwingen over transhumanisme en kunstmatige intelligentie
Bernard Legros / Pagina 10
Vooruitgang en de domesticatie van het denken
Hervé Krief / Pagina’s 11–12
Gegevens staking
door Total Screen / Pagina 13
Beleid en technologie
Robin Delobel / Pagina 14
Stad-machine, maatschappij van dwang
door Onderdelen en arbeid / Pagina’s 15–16

Is vrijheid verenigbaar met ultraliberalisme?
Jean-Christophe Giuliani / Pagina 17

Maar wat hebben ze jou aangedaan?
Jean-Pierre L. Collignon / Pagina 18

Reclamedraden
Alain Adriaens / Pagina 19

Weigeren te bereiken!
Philippe Godard / Pagina 20

Een lichtpuntje aan een donkere hemel
Paul Lannoye / Pagina 21

Gelezen / Gezien / Gehoord
Pagina’s 22 / 23

Illu vrij
Pagina 24

Espace membre

Leden