De debatten in het Parlement over verplichte vaccinatie en de keuze van deskundigen: een aanfluiting van de democratie!

In een context waar omicron besmettingen domineert, waar deze variant nog minder dodelijk is dan zijn voorgangers (de omicron variant is 100 keer minder gevaarlijk dan H1N1(1)), waar het niet langer de intensive care verzadigt(2) en waar het grotendeels lijkt te ontsnappen aan de immuniteit die door de huidige vaccins wordt verleend, is het helemaal niet duidelijk wat de relevantie en de basis zou kunnen zijn van het debat over verplichte vaccinatie dat in het Parlement wordt voorbereid. De wens van de regering om de bevolking, en met name de minderheid die vaccinatie weigert, te dwingen is duidelijk, maar de rationaliteit van deze wens lijkt totaal niet aanwezig te zijn.

Deze minderheid, die nog steeds een tiende van de bevolking vertegenwoordigt(3) dat wil zeggen één miljoen mensen, waarbij nog al diegenen moeten worden geteld die zich onder sociale, familiale of professionele druk hebben laten vaccineren, meer rationele redenen hebben om vaccinatie te weigeren dan de mainstream media willen toegeven. Talrijke vooraanstaande deskundigen uit verschillende disciplines hebben op basis van verifieerbare feiten en rationele, wetenschappelijke, ethische en juridische argumenten verklaard grondig van mening te verschillen met de officiële standpunten. Wat de media ook mogen beweren, er bestaat geen wetenschappelijke consensus over de doeltreffendheid, de veiligheid en de baten-risicoverhouding van de huidige vaccins tegen HIV. Evenmin bestaat er een ethische consensus over de wenselijkheid van verplichte vaccinatie. Een echt democratisch debat vereist dat deskundigen die kritisch staan tegenover verplichte vaccinatie en/of de vaccinpas in het Parlement evenveel spreektijd krijgen als deskundigen die a priori voorstander zijn van deze projecten. De lijst van deskundigen die tot dusver voorlopig is samengesteld, biedt geen garanties voor deze democratische eis.

De keuze van de deskundigen die zijn geselecteerd om door de leden van het Parlement te worden gehoord, weerspiegelt immers niet op evenwichtige wijze de diversiteit van de wetenschappelijke standpunten over vaccinatie, en nog minder de dualiteit (gunstig of ongunstig) van de standpunten over verplichte vaccinatie en/of de vaccinatiepas. We zijn er nog ver van verwijderd. Niet alleen werden de meeste namen die waren voorgesteld door de burgerverenigingen die de relevantie van verplichte vaccinatie en de vaccinatiepas betwisten, niet weerhouden, maar de meeste deskundigen die werden weerhouden, hebben zich in het verleden reeds uitgesproken vóór vaccinatie, verplichte vaccinatie en/of de vaccinatiepas. Ten slotte is de onafhankelijkheid van sommige van de geselecteerde deskundigen een punt dat moet worden aangepakt.

Het debat is derhalve partijdig en heeft slechts de schijn van een democratisch debat. Van de 32 geselecteerde deskundigen hebben niet meer dan een of twee zich officieel uitgesproken tegen de verplichte vaccinatie en/of het vaccinpaspoort, en zijn er geen burgerverenigingen vertegenwoordigd die kritisch staan tegenover deze projecten, zoals bijvoorbeeld CovidRationnel, dat is samengesteld uit Belgische universiteitsprofessoren. Van de vele andere mogelijke deskundigen die herhaaldelijk hun mening over dit onderwerp hebben gegeven en wier kandidatuur is afgewezen, hoewel zij meer dan geschikt zijn voor de geslaagde kandidaten, vermelden wij Christian Perronne, Nobelprijswinnaar Luc Montagnier, Alexandra Henrion-Caude, epidemioloog Martin Zizi, viroloog en oud-rector Bernard Rentier, microbioloog Kaarle Parikka, Aryan Afzalian (voor het wetenschappelijke aspect), filosoof Jean-Michel Longneaux (voor het ethische aspect), professor en oud-rector Yves Poullet of het collectief Lawyers for Democracy (voor het juridische aspect), enz.

Dit debat is dus geen debat…

Heidi Larson : Directeur van het Vaccine Confidence Project, antropologe die voorstander is van vaccinatie: Peter Piot en Heidi Larson, virologen: « Het coronavirus zal nog lang bij ons blijven » | L’Echo (lecho.be)

Marius Gilbert : eerder voorstander van verplichte inenting (en in elk geval van vaccinatie), ondanks enkele oratorische voorzorgsmaatregelen: Marius Gilbert, achter de tranen (rtbf.be)

Emmanuel André : voorstander van verplichte vaccinatie: Emmanuel André: « Verplichte vaccinatie is een noodzaak voor de volksgezondheid » — Le Soir

4. Wouter Arrazola De Onate

Virginie Pirard (Raadgevend Comité voor Bio-ethiek): dit orgaan is niet tegen verplichte vaccinatie « onder bepaalde voorwaarden »; Advies nr. 80 — verplichte vaccinatie in tijden van pandemieën — FOD Volksgezondheid (belgium.be)

6.een lid van het IFDH (Federaal Instituut voor de Bescherming en de Bevordering van de Rechten van de Mens): deze organisatie is voorstander van verplichte vaccinatie: lees het advies over verplichte vaccinatie.pdf (institutfederaldroitshumains.be)

7. een lid van de Hoge Gezondheidsraad: dit orgaan is voorstander van verplichte vaccinatie: advies 9671 — Verplichte vaccinatie voor gezondheidspersoneel | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

8.Maarten Vansteenkiste (psycholoog) : voorstander van verplichte vaccinatie: Belgische psychologen zeggen voorstander te zijn van verplichte vaccinatie: « We staan op een keerpunt » — La Libre

9.Tom Goffin (voorzitter van de Federale Commissie voor patiëntenrechten): : dit orgaan is voorstander van verplichte vaccinatie : 20211220_cfddp_avis_vaccination_obligatoire.pdf (belgique.be)

10.Vincent Yzerbit (psycholoog): voorstander van verplichte vaccinatie: %22Une%,%20selon%(rtbf.be)

Vanessa De Greef (vice-voorzitster van de Liga voor de Rechten van de Mens): deze organisatie is niet tegen verplichte vaccinatie « conform de wet » : CompulsoryVaccination, Covid Safe Ticket and Human Rights | IFDH (institutfederaldroitshumains.be)

12.Els Keytsman (Unia ): deze organisatie is niet tegen verplichte vaccinatie « voor bepaalde categorieën van bevolkingsgroepen » (verzorgers, kwetsbare personen): verplichte vaccinatie moet « het laatste redmiddel zijn, beperkt in de tijd en gekoppeld aan andere maatregelen », aldus Unia — La Libre

Leila Belkhir (specialist infectieziekten): voorstander van vaccinatie; is van mening dat het debat over verplichte vaccinatie wetenschappelijk en niet politiek moet zijn (terwijl een wettelijke beperking een strikt politieke kwestie is!): Verplichting20vaccinaleC2A0%A0:%20LeC3AFla20Belkhir20aan20zijn20deelname20aan20de20hoorzitting20van20de%20Kamer20op20Twitter20(rtbf.be)

14.Johan Neyts (viroloog): werken aan een vaccin tegen covid : Johan Neyts (viroloog): « Dit virus zal nog heel lang voor problemen zorgen » — Economisch beleid — Trends (levif.be)

15Tijl De Bie (data scientist) : Tijl De Bie (@TijlDeBie) / Twitter

16.Mathias Dewatripont (econoom): Lid van de Gems, pro-vaccinatie: Covid-19 vaccinatiecampagne moet Europees economisch herstel begeleiden | Euronews

17Hendrik Vuye (staatsrechtgeleerde)

18.Luc Herry (voorzitter van Absym): deze organisatie is voorstander van verplichte vaccinatie vanaf 6 jaar : L’Absym veut une vaccination obligatoire dès 6 ans : « les jeunes sont les plus contaminants » — Gezondheid — LeVif

19. criminologe Carla Nagels: niet tegen verplichte vaccinatie: stop met het stigmatiseren van de niet-gevaccineerden — La Libre

20.Herman Goossens (microbioloog ): voorstander van vaccinatie van volwassenen : Microbioloog Herman Goossens legt uit wat hem stoort aan het vaccineren van kinderen van 5 tot 12 jaar | Coronavirus in België | 7sur7.be

21.Geert Molenberghs (biostatisticus) : voorstander van vaccinatie: Covid: Geert Molenberghs gelooft dat er een 4e vaccinatiedosis komt (Brussel) (lavenir.net)

24Geert Vanden Bossche (viroloog): tegen massavaccinatie: Home | Voice for Science and Solidarity

(…)

We onderzoeken de paar overgebleven experts… De lijst zal worden bijgewerkt. 

Een Grappe-Kairos samenwerking


Notes et références
  1. Pr Martin Zizi — Fin de crise… Trilogie épisode 1 — BAM! Belgian Alternative Media
  2. Omicron, a game changer – Le blog du #covidrationnel
  3. NDLR Si l’on se fie aux chiffres d’un gouvernement qui ment et occulte depuis le début de la crise.

Espace membre

Leden