De « bevoegde redacteuren » of hoe te voorkomen dat bepaalde vragen hun oren bereiken…

Het « werk » van de media is een lange lijst van de doden, de geïntubeerden, de doodskisten die zich opstapelen in Lombardije. Zij zijn de verkondigers van angst en bovenal de architecten van de opsluiting van het denken. Geen kritische afstand van wat er gebeurt, geen reflectie op de wereld die het heeft voortgebracht. 40.000 mensen zijn wereldwijd gestorven sinds het begin van de pandemie; elk jaar worden 7 miljoen sterfgevallen wereldwijd toegeschreven aan luchtvervuiling… ziet u onze regeringen in paniek raken? Natuurlijk, auto’s, pesticiden en vliegtuigen zijn groei. En het houdt niet op. 

Maar in het dagblad Le Soir (net als de andere spreekbuizen van het systeem) wordt op 1 april achter het gordijn van Covid-19 gevoeld wie de touwtjes in handen heeft: « Proximus zet de turbo op glasvezel en geeft een voorsmaakje van 5G  » (p.17). Maar ook een interview met Etienne Davignon (p.11), voormalig vice-voorzitter van de Europese Commissie, die  » zal de fusie van de gemeenschap met de zakenwereld « formaliseren » .(1)Hij is een van de oprichters en bestuurders van de machtige lobby, de Ronde Tafel van Industriëlen, voormalig voorzitter van de Generale Maatschappij van België, enzovoort: de architect van de ramp die ons nu gaat vertellen « hoe we eruit moeten komen ». 

Dezelfde recepten, dus, voor dezelfde vergiftiging. De tovenaarsleerlingen die ons de remedies gaan geven voor de kwalen die zij hebben gecreëerd. Het stelt onder meer « een Europees plan voor het voortbestaan van de luchtvaartsector voor, die de afgelopen jaren een motor van economische groei is geweest « . Voor ons is economische groei synoniem met dood, en de coronaire episode bewijst eens te meer dat wij geen vliegtuigen nodig hebben om te leven. Tenslotte, zult u het zonder de volgende citytrip naar Milaan of de all-inclusive week in Thailand kunnen stellen, zonder het gevoel te hebben dat u iets « verliest »? Wij zijn ook een deel van het probleem. 

Het Ministerie van Voorlichting van Sophie Wilmès is daarom gevraagd om de volgende persconferentie bij te wonen, die zeker de verlenging van onze opsluiting zal aankondigen. 

Dit is de resulterende uitwisseling. We wachten op de volgende stap. 

Onderwerp: Persconferentie S. Wilmès

Van: Alexandre Penasse <info@kairospresse.be>
Verzonden: maandag 30 maart 2020 16:04
Naar: Steve Detry <Steve.Detry@premier.fed.be>
Onderwerp: Persconferentie S. Wilmès

Hallo, 

Als journalist, zou ik graag de volgende persconferenties van de regering te houden. Kunt u… Kun je me alsjeblieft vertellen wat ik moet doen? 


Dank u bij voorbaat. 

Hoogachtend,

Alexandre Penasse

Geaccrediteerd journalist (F08882)

Hallo,

Als gevolg van strikte Coronavirus richtlijnen, toegang tot de redactiekamer is strikt beperkt tot bepaalde redactiekamers in een zwembad.

U kunt de persconferenties echter nog steeds volgen via streaming op onze officiële websites. 

Deze configuratie zal opnieuw worden geëvalueerd wanneer de sociale zal de afstandelijkheid worden opgeheven.

Dank u voor uw begrip.

Met vriendelijke groet

Steve

Steve DETRY

Woordvoerder — Woordvoerder — Sprecher

Woordvoerder

Hallo,

Dank u voor uw antwoord. 

Wat bedoel je met « sommige van de redacties in de pool ». Kunnen we ze kennen, zodat we mensen kunnen laten weten wie Wat zijn de bevoegde redactiekantoren? 

Als onderdeel van een ander soort media dan de het zou interessant zijn om naar deze te kunnen gaan persconferenties. Vooral omdat sociale distantie rechtvaardigt niet dat bepaalde media een vrijbrief hebben en geen anderen. Op basis van welke criteria maakt u het onderscheid? 

Hoogachtend,

Alexandre Penasse

Hallo,

Fysieke toegang is toegestaan tot redactiekantoren die opgenomen door de Algemene Vereniging van Journalisten Professionals uit België. Deze zijn georganiseerd om Pools » tussen hen in. Het gaat vlot.

Dat gezegd zijnde, alle persconferenties en hun inhoud zijn voor iedereen toegankelijk, in hun geheel, door live streaming. 

Met vriendelijke groet

Steve DETRY

Woordvoerder — Woordvoerder — Sprecher

Woordvoerder

Hallo,

Ik ben erkend als beroepsjournalist (F07882) en de krant die ik hoofdredacteur (Kairos) geregistreerd als periodieke pers aan de Federatie Wallonië-Brussel. Ik zie niet in wat zou ons beletten een van onze journalisten naar een conferentie te sturen persbericht van de regering? 

Ik heb net contact op te nemen met de AJP, waarvan ik natuurlijk lid ben, om mijn rechten kennen. 

Hoogachtend,

Alexandre Penasse

Notes et références
  1. cf. « Tous pouvoirs confondus », Geoffrey Geuens, EPO, 2003, p. 114.

Espace membre

Leden