De Belgische gerechtelijke kanonskogel — deel 2

De rechterlijke macht, een van de drie takken van de regering die ervoor moeten zorgen dat de uitvoerende macht de wetten uitvoert en handhaaft, verkeert in een zeer slechte staat. Meer in dienst van de politiek dan van het algemeen belang, laat zij haar vrienden ver achter bij de ongelukkige gevolgen van hun daden.
⠀⠀⠀
Vervolg van onze serie« De Belgische Gerechtelijke Kanonskogel », deel 2

Espace membre

Leden