D‑code campagne voor fundamentele rechten en vrijheden — Gezamenlijke actie van verschillende verenigingen en collectieven

Persbericht


Brussel, 30 november 2021

Trace Ton Cercle, Notre Bon Droit, Charta21, I Love My Constitution en andere verenigingen en collectieven lanceren een grootscheepse communicatiecampagne om de grondrechten en vrijheden te verdedigen. Een logo, de D‑code, dat een vogel voorstelt die uit een QR-code losbreekt, zal overal worden verspreid om een band tussen de burgers tot stand te brengen. De D‑code zal het embleem zijn van het maatschappelijk middenveld en verenigingen — die de waarden van vrijheid en democratie uitdragen — die strijden tegen alle discriminerende en vrijheidsberovende maatregelen, zoals het Covid Safe Ticket.


Ter herinnering: het Covid Safe Ticket is een maatregel die leidt tot segregatie tussen burgers. De Rechtbank van eerste aanleg te Namen heeft op dinsdag 30 november 2021 in een kort geding geoordeeld dat het Covid Safe Ticket illegaal is in het Waalse Gewest. Wij willen dat deze gezondheidscrisis wordt beheerd op basis van rationaliteit en samenhangende beslissingen, rekening houdend met alle dimensies van ons leven in de samenleving: welzijn, samenleven, de behoefte aan menselijk contact, de zorg voor onze ouderen en onze kinderen, de horeca, cultuur, sport, onderwijs, ons zorgstelsel, enz. 


Onze samenleving moet weer verenigd en werkelijk solidair worden, zonder een deel van haar bevolking te stigmatiseren en zonder latent geweld tegen mensen die andere keuzes maken. De D‑code-campagne zal worden gekenmerkt door vriendelijkheid, respect, solidariteit, pacifisme en eenheid. Het dragen van de speld met het D‑code logo zal een band scheppen tussen burgers, onze waarden van rechten en vrijheden weergeven en opnieuw contact maken met anderen. Wij eisen de openbare ruimte opnieuw op en stellen de dialoog open voor alle burgers.


De verenigingen Trace Ton Cercle, Notre Bon Droit, Charta21 — gesteund door de collectieven I Love My Constitution, Re-Start Life, Horeca Wallonie, Resto Bar BXL, Wakeup en vele andere burgerbewegingen die nog zullen volgen — bedanken de kunstenaar die dit prachtige logo heeft gemaakt: de D‑code.


Over: Trace Ton Cercle, Notre Bon Droit en Charta21 zijn verenigingen en collectieven die acties hebben gevoerd voor de eerbiediging van de mensenrechten, voor het rekening houden met de specifieke belangen van kinderen en jongeren en voor de bescherming van ons privé-leven in het kader van de gezondheidscrisis, alsook voor het goed functioneren van de horeca, de cultuur, de bedrijven of zelfs het samenleven.


D‑code badges zijn gereserveerd voor de pers en zijn op aanvraag verkrijgbaar via dcodebelgium@gmail.com.


Sociale netwerken :


● Facebook: D‑code
Instagram: d.code21


Espace membre

Leden