CovidRational: terug naar gezond verstand

Illustré par :

Interview met Bernard Rentier*. Hoe is de vereniging tot stand gekomen? Informeel namen de stichtende leden contact met elkaar op omdat wij destijds, medio 2020, na door de mainstream media te zijn geraadpleegd, geconfronteerd werden met een quasi-evangelische boodschap waarover wij niet langer konden debatteren. We begonnen allemaal te begrijpen dat er geen ruimte was voor afwijkende meningen. We belden elkaar op en kwamen tot de conclusie dat we het officiële verhaal niet langer ongewijzigd konden laten. Toen hebben we een naam gekozen. In het begin waren we allemaal academisch, nu niet meer. Maar striktheid en rationaliteit blijven academisch. Vond u dat het debat niet rationeel was? Aanvankelijk had ik, met de steun van Marius Gilbert, kritiek op Sciensano omdat er essentiële gegevens ontbraken. Het werd opgepikt door de pers. Een dergelijke crisis kan niet worden beheerd op basis van niet-geconsolideerde gegevens. Het probleem is grotendeels opgelost. Ten tweede protes …
  1. Conférence traduite et portée à la connaissance du plus grand nombre par nos soins : https://www.kairospresse.be/les-bons-conseils-de-marc-van-ranst-en-cas-de-pandemie/
  2. NDLR : Une syndémie définit une conjonction de facteurs environnementaux et biologiques qui concourent ensemble à aggraver les conséquences d’une maladie (ex. stress, pollution de l’air, malbouffe, sédentarité ; obésité, hypertension, diabète…).

Espace membre

Leden