Externe bijdrage

Covid safe ticket schendt grondrechten: het moet worden afgeschaft, niet uitgebreid

Aan de vooravond van de invoering van het Covid Safety Ticket in Brussel, delen we deze carte blanche van de beweging Résistance et Libertés

Met de aanneming van de verordening betreffende het Europees gezondheidspaspoort (covid
en de lidstaten de vrijheid te geven de werkingssfeer ervan te bepalen,
de Europese Unie heeft de door het Handvest van de grondrechten gewaarborgde rechten met voeten getreden
aangenomen in 2000.


Het heeft ook de overgang naar een sociaal gesegregeerde samenleving gelegitimeerd en
discriminatie in naam van een vermeend gezondheidsvoorschrift. In ons land moet het covid safe ticket, dat oorspronkelijk bedoeld was voor massa-evenementen, volgens de wens van de regeringen worden uitgebreid tot alledaagse activiteiten,
zoals het gebruik van cafés en restaurants en culturele gelegenheden zoals het
bibliotheken, theaters, bioscopen en sportactiviteiten.


Verraderlijk genoeg wordt een algemene vaccinatieplicht ingevoerd met een verondersteld, volstrekt illusoir doel: de uitroeiing van een virus dat wordt voorgesteld als vernietigend en waarschijnlijk dodelijk voor allen die drager zijn van het virus. Nationale en regionale beleidsmakers, zoals premier Alexander De Croo en de Waalse en Brusselse minister-presidenten, hebben niet geaarzeld om diegenen te stigmatiseren die het lef hebben om een risicovolle vaccinatie te weigeren met experimentele genetische vaccins (klinische proeven van fase III zijn nog aan de gang) waarvan de effecten op lange termijn niet bekend zijn.


Aldus is de gedwongen installatie geprogrammeerd van een samenleving die steeds meer lijkt op die welke de Chinese bevolking ervaart met het sociale kredietsysteem. De beroving van fundamentele vrijheden, de afschaffing van de privacy, repressie, stigmatisering en het aanzetten tot publieke vernedering zijn de duidelijke kenmerken. Het netwerk « Résistance et Libertés », dat de eerbiediging van de grondrechten hoog in het vaandel draagt, is vastbesloten zich met alle rechtsmiddelen tegen deze maatregelen te verzetten, zodra de teksten zijn aangenomen (wat niet erg waarschijnlijk is, gezien het totale gebrek aan reactie van de meerderheid van de parlementariërs).


Bekende intellectuelen, die klaarblijkelijk niet op de hoogte zijn van politieke strategieën, zijn in de val getrapt door een debat voor te stellen over verplichte inenting voor iedereen om segregatie te voorkomen. Zij hebben gelijk omdat dit zou impliceren dat de staat aansprakelijk is voor schade aan de gezondheid, hetgeen regeringen en vaccinbedrijven niet kunnen aanvaarden gezien de onbekendheid van de langetermijneffecten van experimentele vaccins en de aanzienlijke bijwerkingen die reeds zijn aangetoond.


Het is dan ook redelijk te denken dat dit zogenaamd gewenste debat over verplichte inenting niets anders is dan een rookgordijn, bedoeld om de mensen een vaccinpaspoort als redelijk te doen aanvaarden, dat op het eerste gezicht niet verplicht tot inenting, maar dat, door degenen die weigeren elk sociaal leven onmogelijk te maken, hetzelfde resultaat bereikt. Dit is een machiavellistische manoeuvre, net als het hele libertaire beleid van de afgelopen 18 maanden, dat er vooral op gericht is ons zonder debat te onderwerpen aan politieke keuzes die geïnspireerd zijn op de ontmenselijkende technologistische ideologie waarvan de dominante politieke klasse doordrongen is.


Het netwerk « Résistance et Libertés » zal niet ophouden deze keuzes aan de kaak te stellen en stokken in de wielen van deze totalitaire machinerie te steken.


Voor het netwerk « Résistance et Libertés »: 


Aryan Afzalian
Fatiha Aït Saïd
Denis Brusselmans
Corine Dehaes
Patrick d’Ursel
Geneviève Hilgers
Alain Jossart
Paul Lannoye
Emmanuel Mignolet
Sylviane Roncins
Pierre Stein
Valerie Tilman
Thierry Vanderlinden
Carole Vanoeteghem

Espace membre

Leden