COVID-19. WE ZIJN DE JONGEREN VERGETEN…

Bernard De Vos, algemeen afgevaardigde voor de rechten van het kind, is altijd een geëngageerd veldspeler geweest. Het bevat een compromisloze evaluatie van de rol en de stem die kinderen en jongeren tijdens deze pandemie hebben gekregen, en hekelt het niet-eerbiedigen van twee essentiële rechten die in het Verdrag inzake de rechten van het kind zijn vastgelegd, namelijk het recht op meningsuiting en het recht op participatie. Kinderen en jongeren zijn volledig vergeten bij het beheer van deze pandemie.

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Log in.