Covid-19, vaccinatie onder de loep: Vragen/Antwoorden van Dr. Christian VÉLOT

Christian VÉLOT is docent moleculaire genetica.

« VRAGEN/ANTWOORDEN (naar aanleiding van de conferentie in Namen op 29 oktober 2022)

1) Aan het begin van uw toespraak uitte u wat ik een gezonde woede zou noemen. Maar u weet waarschijnlijk wel dat uw interventies op grote schaal worden verspreid onder anti-vax mensen die er vaak naar verwijzen en dan kunnen suggereren dat u zelf anti-vax bent. Wat denk jij?

2) Wat is de oorsprong van het virus?

- Worobey et al, 2022: https: //www.science.org/doi/10.1126/science.abp8715

3) Wat zijn de beste vaccins?

4) Wat is het voordeel van het AstraZeneca-vaccin ten opzichte van het boodschapper-RNA-vaccin van Pfizer, aangezien dat van Pfizer RNA is en de transcriptie dus al gedaan is?

5) Wordt RNA vernietigd zodra het vertaald is in eiwit? Hoe lang duurt het? Hoe zit het met het eiwit?

- Stokes et al, 2020: https: //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32240713/

6) Bestaat er een mechanisme voor omgekeerde transcriptie van vaccin RNA naar DNA? Onder welke omstandigheden? Wat zijn de risico’s?

- Zhang et al, 2020: https: //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33330870/

- Zhang et al, 2021: https: //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33958444/

- Aldén et al, 2022: https: //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35723296/

7) Veel deskundigen geloven dat, omdat vaccinatie voorkomt dat het virus circuleert, het risico dat het virus muteert wordt beperkt. Wat denk je?

- Read et al, 2015: https: //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26214839/

8) Is het juist om de term vaccin te gebruiken voor de RNA-injecties van Pfizer en Moderna?

9) Wat fase 3 betreft: is er ooit een vaccin goedgekeurd vóór covid vóór het einde van fase 3?

a) Welke Europese instantie beslist over het al dan niet verlenen van een vergunning?

b) Kan een vaccin aan het einde van fase 3 worden ingetrokken wanneer de bijwerkingen significant zijn?

10) Hoe presteert het Chinese vaccin en is het mogelijk dat het in Europa wordt toegelaten?

11) Beschermt het vaccin tegen ernstige vormen? Zijn er statistieken?

Onze wereld in gegevens: https: //ourworldindata.org/covid-deaths

Covid tracker: https: //covidtracker.fr/covidtracker-world/

DREES: https: //data.drees.solidarites-sante.gouv.fr/explore/dataset/covid-19-resultats-issus-des-appariements-entre-si-vic-si-dep-et-vac-si/export/?disjunctive.vac_statut

- Boek Jean-Paul BOURDINEAUD: « La science outragée » https://www.editionsmarcopietteur.com/resurgence/339-la-science-outragee-9782874342080.html

12) Hoe weet u of een aandoening een bijwerking van het vaccin is? Hoe deze bijwerkingen te melden?

13) Waarom is er weinig discussie over bescherming na covidale infectie?

14) Wat is het lot van het Spike-eiwit in het lichaam?

15) Ik heb gehoord over de effecten van Spike op de endotheelcellen die de bloedvaten bekleden. Wat is ermee?

En veroorzaakt het Sars-Cov2 virus niet meer effecten op de bloedsomloop dan op de longen?

- Lei et al, 2021: https: //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33784827/

16) U verklaarde de risico’s van trombose in verband met covaccins door erop te wijzen dat vele recente publicaties dit verschijnsel rapporteerden en verklaarden.

Waarom zijn er dan niet meer problemen met de bloedsomloop bij de gevaccineerden?

- Cines en Bussel, 2021: https: //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33861524/

- Favaloro, 2021: https: //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34138513/

- Greinacher et al, 2021: https: //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33835769/

- Lee et al, 2021: https: //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33606296/

- Schultz et al, 2021: https: //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33835768/

- Scully et al, 2021: https: //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33861525/

- Thiele et al, 2021: https: //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33988688/

- Miri et al, 2022: https: //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35784614/

- Panagiota et al, 2022: https: //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36016324/

17) Waarom de zwakkeren vaccineren?

18) Zou het niet beter zijn om de gezondheid van de mensen te verbeteren (natuurlijke immuniteit, enz.)?

19) Zijn er nog andere behandelingen dan vaccinatie?

20) Wat is het verschil tussen natuurlijke en door de mens gemaakte genetische modificaties?

- https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2020/7/press_release/20200706IPR82731/20200706IPR82731_fr.pdf

Espace membre

Leden