Externe bijdrage

Covid-19 circus

(Dit is een fictief werk. Elke gelijkenis met echte of bestaande feiten en personages berust op louter toeval)

Mijn lieve vrienden,

Dank u voor het bijwonen van de Covid Circus voorstelling zonder uitzondering. 

Na deze eerste akte gewijd aan Covid19, waaruit slechts weinigen ongeschonden zijn gekomen, en een kort intermezzo dat u weinig respijt zal geven, bieden wij u De terugkeer van de klimaatverandering (de naam Global Warming paste niet bij de realiteit).

U zult zien dat wij een bijzonder rijk, opwindend en vooral zeer doeltreffend programma voor u hebben opgesteld.

Inderdaad, de COP 26, de conferentie over klimaatverandering in haar 26e editie, zal een unieke gelegenheid zijn om een pistool tegen het hoofd van onze om onaanvaardbare overeenkomsten te ondertekenen onder het voorwendsel van red de planeet. In dit schitterende deel van de show is opnieuw gastster Greta Thunberg te gast, begeleid door onder meer haar achtergrondzangeressen Anuna De Wever en Adélaïde Charlier, die tijdens de eerste akte van onze show een korte pauze konden inlassen.

Natuurlijk hebben wij onaantastbare consensuele argumenten aangevoerd die met applaus zullen worden aangenomen door de meesten van hen die, tijdens de eerste akte, reeds verscheidene malen zonder klacht zullen zijn geïnjecteerd met een meer dan dubieus experimenteel produkt dat slechts de officiële naam van een vaccin draagt, terwijl zij aanvaarden geen medische verzorging meer te ontvangen, in de overtuiging dat er geen remedie is. 

« Klimaatverandering »…Een enorm onderwerp… Wie durft te zeggen dat hij niet van de natuur houdt? Wie zou durven zeggen dat hij onze kinderen geen mooie groene planeet toewenst… U hebt begrepen dat onze invalshoek niet te stuiten is en wie het slechte idee zou hebben om die in twijfel te trekken, zal onmiddellijk verguisd worden door zijn gelijken, deze bedelaars die elkaar in de gaten houden, elkaar veroordelen en elkaar bestrijden, wat een schitterend schouwspel vanaf het balkon gezien!

We houden nog een pauze in het programma voor het laatste deel getiteld « Het einde van het tijdperk van individualiteit ».

Nu de inentingen en de ecologische goede gevoelens zijn uitgedeeld, kunnen wij een ander concept naar voren brengen, dat wij al enkele jaren bestuderen en zorgvuldig voorbereiden: het is gelijkheid, maar ditmaal tot het uiterste doorgevoerd, namelijk egalitarisme. Het gaat om politieke, economische en sociale gelijkheid, geheel ontdaan van broederschap en vrijheid, die, zoals u zult hebben gezien, reeds tijdens de twee voorgaande aktes zijn verdwenen.

Onze scenarist, die niet veel nieuwe ideeën heeft, is op het idee gekomen om u te laten inzien dat de wereld zoals u die kent oneerlijk en zeer slecht ontworpen is (het doet ons glimlachen te bedenken dat wij het zijn die er juist voor gezorgd hebben dat hij oneerlijk is).

In overeenstemming met de als consensueel gepresenteerde ideeën zullen wij u doen inzien dat het niet aanvaardbaar is dat de ene persoon een huis en twee auto’s bezit terwijl de andere niets bezit en op een fiets rijdt. Wie kan tegen dit principe ingaan? Niemand natuurlijk, en wie het waagde zich op dit terrein te wagen, zou onmiddellijk in het gareel worden gebracht door zijn gelijken, vooral door hen die reeds worden bijgestaan en die door de eerste twee handelingen veel talrijker zijn geworden.

Het zal niet langer nodig zijn dat de politie controles en toezicht uitvoert; de burgers zullen dat zeer doeltreffend doen. Dit recept werkte heel goed in het niet zo verre verleden en in sommige kampen waar we heimwee naar hebben.

Het wordt dan logisch en onvermijdelijk om de haves en de have-nots te onteigenen (de lijst van de vrijgestelden is reeds vastgesteld), ten einde het leven voor allen rechtvaardig te maken. U zult niets meer bezitten, maar u zult gelukkig zijn, zoals de media u keer op keer zullen vertellen.

U zult huurders zijn geworden van alles wat nodig is om te leven in ruil voor verricht werk. Vroeger, nog niet zo lang geleden, woonden de arbeiders in het huis dat zij van hun baas huurden en kochten zij hun levensmiddelen in de winkels van diezelfde baas, waarbij de baas met de ene hand terugkreeg wat hij met de andere hand gaf. In jouw nieuwe wereld, zal de Nieuwe Wereld Orde de Baas vervangen hebben. 

Met het vaccin-abonnement wordt u tevens de huurder van uw lichaam, dat zich niet kan verplaatsen zonder dat het abonnement (vaccin) wordt bijgewerkt. Natuurlijk wordt dit abonnement onmiddellijk gecontroleerd, waar u ook gaat.

We moesten het durven, en we deden het.

Enkele bijkomende details, zoals sociaal krediet en algemeen toezicht, zullen eventuele onruststokers tot bedaren brengen, zodat onnodige protesten en andere ongemakken worden voorkomen. 

Het is een genoegen om deze nieuwe wereld te creëren met zulke gehoorzame burgers, wij danken u voor uw volledige medewerking aan deze opwindende show die leidt tot uw sociale, culturele en financiële zelfmoord.

Met vriendelijke groet

De Nieuwe Wereld Orde. 

Serge Van Cutsem

Espace membre

Leden