Conferentie van Pr Christian PERRONNE in het Europees Parlement in Straatsburg

Op woensdag 20 oktober 2022 nodigde Europees Parlementslid Viginie Joron professor Christian Perronne uit in het Europees Parlement.

Espace membre

Leden