Conferentie: een groep artsen bespreekt vaccins tegen kanker

Anne Franchimont, huisarts, Michel Bureau, neuro-psychiater, en Frédéric Caruso, anesthesist-intensivist, maken deel uit van een groep van een vijftigtal artsen, huisartsen en specialisten uit alle lagen van de bevolking, die voor en sinds het begin van de Covid-crisis actief waren op het gebied van de zorgverlening.


Hoewel zij niet beweren anti-vaccin te zijn, plaatsen zij vraagtekens bij de medische en ethische kwesties die worden opgeworpen door de gelijktijdige komst van de vier vaccins als het enige officiële antwoord op de ziekte. Onder andere: waarom is de huisartsen hun therapeutische vrijheid ontnomen, wat zijn de leesroosters die door de deskundigen worden gebruikt, enz.


Op woensdag 8 december 2021 om 10.00 uur heeft in het Huis van de Pers, rue Haute-Sauvenière 19 te Luik een persconferentie plaatsgevonden.


Gezien de complexiteit van de kwesties zullen op 15 en 22 december twee extra persconferenties worden georganiseerd.

Hier is de inhoud van de conferentie: Presentatie en alternatief

Espace membre

Leden