Codeco verhalen

Illustré par :

Bijna 600 dagen sinds onze eerste persconferentie, veel vragen, geen antwoord in de vorm van een dialoog, geen vragen of twijfels van de kant van de machthebbers. Herinnering aan die uren dat ze u hebben laten zien dat ze voor iets anders werken dan het algemeen belang, terwijl ze de microfoon afsneden, de aftiteling midden in een vraag lieten beginnen, ons meer dan acht maanden lang de toegang tot de conferentie ontzegden… staatscensuur. Stel je voor dat over al deze zaken democratisch was gedebatteerd… CODECO NR. 1 15 APRIL 2020 ‑Alexandre Penasse: U bedankt de Belgen vaak voor hun deelname en hun gehoorzaamheid, hun beleefdheid. Je hebt het ook over een voor en na Covid-19. Dus ik vraag me echt af of er een na covid19 komt? En ik ga een beetje verontrustend zijn, ik ga u vertellen over de heer Philippe De Backer die van 2009 tot 2011 bij Vesalius Biocapital werkte, en u hebt hem gekozen om de task force te leiden die belast is met het onderzoek naar materialen die essentiee …
  1. https://www.lesoir.be/349393/article/2021–01-17/voeux-de-nouvel-de-lopen-vld-la-photo-qui-fait-polemique

Espace membre

Leden