Codeco verhalen

Illustré par :

Bijna 600 dagen sinds onze eerste persconferentie, veel vragen, geen antwoord in de vorm van een dialoog, geen vragen of twijfels van de kant van de machthebbers. Herinnering aan die uren dat ze u hebben laten zien dat ze voor iets anders werken dan het algemeen belang, terwijl ze de microfoon afsneden, de aftiteling midden in een vraag lieten beginnen, ons meer dan acht maanden lang de toegang tot de conferentie ontzegden… staatscensuur. Stel je voor dat over al deze zaken democratisch was gedebatteerd…

CODECO NR. 1 15 APRIL 2020 

-Alexandre Penasse: U bedankt de Belgen vaak voor hun deelname en hun gehoorzaamheid, hun beleefdheid. Je hebt het ook over een voor en na Covid-19. Dus ik vraag me echt af of er een na covid19 komt? En ik ga een beetje verontrustend zijn, ik ga u vertellen over de heer Philippe De Backer die van 2009 tot 2011 bij Vesalius Biocapital werkte, en u hebt hem gekozen om de task force te leiden die belast is met het onderzoek naar materialen die essentieel zijn om het coronavirus te bestrijden. Vesalius is een beleggingsfonds dat gespecialiseerd is in gezondheidszorg in Luxemburg. In zijn mediakabinet zat Luc Windmolders, minister van Media, die voor KPN werkt en betrokken is bij het opleggen van 5G aan ons. Dus ik zie niet veel voorzorgsprincipes in uw regering. We kunnen het ook hebben over Bart Vermeulen, verantwoordelijk voor het farmaceutisch beleid in het kabinet van Maggie De Block… Hij was hoofd economie bij pharma.be. Laten we het ook hebben over Marc Van Ranst, die in 2009 in het influenza-comité zat en betaald werd door de multinational GSK. Mijn vraag is dus, in verband met de besluiten die u nu neemt, welke democratische legitimiteit is er om dit soort besluiten te nemen wanneer de meeste leden die beslissen en denken deel uitmaken van de multinationals en de financiële wereld? (…) 

-Sophie Wilmès : U hebt zojuist in deze perszaal een politiek getinte vraag gesteld, wat journalisten gewoonlijk niet doen. Ofwel. Ik wil u er toch aan herinneren
dat mensen vrij zijn om te werken, om van loopbaan te veranderen, om te besluiten zich in te zetten voor het algemeen welzijn, ongeacht wat zij eerder hebben gedaan, en ik kan u garanderen dat het niet het bedrijf waarvoor je werkt is dat bepaalt wie de man of vrouw is die je bent. Dat is tenminste de fundamentele vrijheid waarin wij in dit land nog geloven. Om uit de controverse te geraken wil ik u herinneren aan het besluitvormingsproces waarbij wij betrokken zijn, d.w.z. groepen deskundigen die zich op grond van hun kennis, hun ervaring en hun bereidheid om zich buiten hun werktijd, zonder vergoeding, in te zetten voor het algemeen belang. Ze werken dag en nacht om ons advies te geven. Daarachter zit wat het politieke besluit is, namelijk dat het een politiek besluit is. Het is de politicus die deze beslissingen neemt, en achter of voor de politicus zijn er verkiezingen, en dan zijn er ook nog de moties van vertrouwen in het Parlement. Er is ook een bereidheid van deze federale regering om het lidmaatschap uit te breiden, aangezien zij, hoewel zij daartoe niet verplicht is, deze beslissingen neemt in overleg met de gefedereerde entiteiten, over kwesties die van fundamenteel belang zijn voor de gezondheid en het leven van onze burgers. 

CODECO NR. 2 27 NOVEMBER 2020 

-Alexandre Penasse: Tienduizenden werklozen, massale toename van zelfmoorden, verergering van geweld binnen het gezin, daklozen, massale schooluitval, echtscheidingen, alcoholisme, sociaal geweld, toename van het aantal psychiatrische gevallen, verlies van referentiepunten, met name onder jongeren die totaal niet in staat zijn zich een beeld van de toekomst te vormen, studenten in het hoger onderwijs die de hele dag aan hun scherm gekluisterd zitten, depressief, verarmd door het ontbreken van een baan Om de kosten-batenverhouding van beleidsmaatregelen te kunnen afwegen tegen Covid: wanneer zullen we de sociale, economische en gezondheidsgevolgen van deze maatregelen in rekening brengen? Denkt u niet dat de vermeende gunstige effecten van uw maatregelen niet opwegen tegen de negatieve gevolgen ervan? 

-Alexander De Croo: Meneer, weet u hoeveel mensen hun leven hebben verloren door Covid? Weet u wat de medische kosten zijn van mensen die recht hadden op zorg, maar dat niet hadden? Ik denk dat u de realiteit onderschat of ontkent, maar we zien dat de impact van deze crisis op de medische kant van de samenleving enorm is en ik denk dat de maatregelen die we nemen, maatregelen zijn die volkomen gerechtvaardigd zijn. 

CODECO NR. 3 18 DECEMBER 2020 

-Alexandre Penasse: Er zijn veel mensen die vraagtekens zetten bij het vaccinatieprogramma, wat onvermijdelijk lijkt, maar u beantwoordt deze vragen nooit. Het debat lijkt volledig te zijn opgesloten in België. Wordt deze Covid-crisis niet op een totaal ondemocratische manier aangepakt, zoals zoveel andere zaken die ons allen zouden moeten aangaan? Is het vaccin de enige oplossing? 

-Alexander De Croo : Ja, we worden geadviseerd door wetenschappers, en tot nu toe heb ik nog geen serieuze wetenschapper gezien die me uitlegt dat er een andere oplossing is 

AP: Ik heb veel gezien als journalist. 

ADC: U… u ziet anderen dan ik, maar alle serieuze wetenschappers vertellen me dat de enige oplossing het vaccin is en dat we aan het eind van het jaar zouden beginnen met vaccineren. 

-AP: Kunnen we dit democratisch bespreken, Mr De Croo? De mensen begrijpen zeker dat je levens wilt redden, maar ze begrijpen niet waarom je het niet eerder hebt gedaan. U spreekt nu over een derde golf, bij de derde golf zullen we het misschien over de vierde golf hebben. Wat heb je sinds maart gedaan om dit te stoppen? Vooral voor openbare ziekenhuizen. 

-Ziekenhuizen werden geherfinancierd voor een bedrag van tenminste 4 miljard. Er werden zeer strenge maatregelen genomen, en in een periode van 8 weken gingen we van de slechtste leerling naar vandaag. Er zijn maar weinig landen die het beter doen dan wij, maar als u denkt dat er een magische oplossing is voor deze crisis, laat het me dan zien! En toon mij een land dat nu een magische oplossing heeft gevonden, behalve landen die extreem ver weg liggen zoals Nieuw-Zeeland, maar dat is geografisch een beetje anders. 

-Ik zei niet dat er een magische oplossing was. Ik heb u de vorige keer een vraag gesteld, de live feed werd onderbroken, waarin ik u vroeg naar de neveneffecten van de maatregelen die worden genomen, met mensen die sterven, zelfmoorden enz. 

-ADC: Zoals altijd, als je boodschappen wilt overbrengen, stel je dan verkiesbaar, je bent kandidaat, je wordt in het parlement gekozen, je hebt een boodschap. Een persconferentie is om vragen te stellen, niet om politieke verklaringen af te leggen. 

CODECO NR. 4 22 JANUARI 2021 

-Alexandre Penasse: Wat zijn uw echte criteria voor wat essentieel is of niet in de zin dat de Open VLD Nieuwjaarsreceptie essentieel was in het licht van heterdaad en het beginsel van gelijkheid van Belgen voor de wet1 ? Kunt u bevestigen dat de organisator en de gasten zijn beboet, net als de anderen? 

-Alexander De Croo : Net als hier, bij evenementen waaraan ik deelneem, vraag ik altijd of de regels worden gerespecteerd, en dat waren ze. 

[…]

-AP: Ik heb mezelf in de plaats gesteld van barmannen, restauranthouders, kappers, […] om terug te komen op dit punt van het essentiële en het niet-essentiële. Hoe rechtvaardigt u dat bussen en supermarkten vol zitten, terwijl theaters, bioscopen en restaurants leeg zijn, dat sportprofessionals kunnen blijven spelen, terwijl kinderen — en we weten dat dit essentieel is voor de immuniteit — niet meer kunnen sporten? 

-Er zijn bepaalde activiteiten die we willen behouden, zoals scholen. Ik denk niet dat er veel twijfel is dat we scholen open willen houden. Openbaar vervoer is nodig om je te kunnen verplaatsen en ik vind het goed dat winkels open zijn, maar het is wel aan zeer strenge regels gebonden. Ik zie dat de handelaars alles doen om ze toe te passen. 

CODECO NR. 5 5 FEBRUARI 2021 

-Alexandre Penasse: Hoe rechtvaardigt u dat burgers niet langer het recht hebben om vrij te demonstreren? Vindt u het normaal dat politieoptredens zoals die van 31 januari [manifestation] systematisch plaatsvinden? Het recht om te demonstreren is in de grondwet verankerd, maar de mensen zijn bang om beboet, in elkaar geslagen of gearresteerd te worden en demonstreren daarom niet meer of zijn bang om te demonstreren. Wat denk jij? 

-Alexander De Croo: Er is een recht om te demonstreren. Om statisch te demonstreren met een maximum van honderd mensen, maar het is aan de steden om te beslissen of zij vinden dat er gedemonstreerd mag worden of niet. In de gemeente waar ik woon, werd bijvoorbeeld toestemming gegeven om een demonstratie te houden, er waren twaalf mensen, maar er was toestemming om dat te doen. 

-AP: Zijn de premier en zijn regering zich ervan bewust dat een van de grootste studies net is uitgekomen van een vooraanstaand epidemioloog aan de Stanford Universiteit? Hij vergeleek verschillende landen en toonde aan dat de meest dwingende sociale maatregelen geen significant voordeel opleveren voor de verspreiding van 

SARS-cov‑2, dan, houdt de regering rekening met deze studies? Gaan zij hun maatregelen aanpassen wanneer wij weten dat het sluiten van kappers, restaurants en bars, opsluiting en avondklok geen enkel bewijs van doeltreffendheid hebben (gedempt), gaat u daar dan rekening mee houden voor restaurants of bars? 

-Nee. Ik heb een samenvatting gezien van een studie waaruit duidelijk blijkt dat beheersingsmaatregelen de enige maatregelen zijn waarvan in alle landen is aangetoond dat zij effect sorteren. U citeert een studie die ik niet heb gezien, maar er is een samenvatting waaruit blijkt dat inperkingsmaatregelen de meest doeltreffende maatregelen zijn. Je ziet het overal. De landen die een piek hebben, Portugal, Ierland, het VK, waarom is dat gebeurd? Want op een gegeven moment lieten ze los en het effect was bijna onmiddellijk. 

CODECO NR. 6 27 FEBRUARI 2021 

Alexandre Penasse: Alle politieke maatregelen zijn gebaseerd op cijfers die afkomstig zijn van PCR-tests, waarvan de heer Van Laethem in « Dit is geen complot » zei dat ze een veel te hoge amplificatiecyclus hadden. Gaat u rekening houden met de mening van andere wetenschappers, met andere studies die zeggen dat we veel lagere amplificatiecycli moeten nemen en dat we positieve gevallen niet langer zullen verwarren met Covid-patiënten? Want in termen van kosten en baten, is het een beetje rampzalig. 

-Alexander De Croo: Je kunt aan veel dingen twijfelen, en aan veel feiten. Maar als je de kranten leest, zul je zien dat je veel meer parafernalia ziet. Je kunt aan veel dingen twijfelen, maar dit is een realiteit die niet kan worden ontkend. 

CODECO NR. 7 5 MAART 2021 

-Alexandre Penasse: Soms heb ik het gevoel dat ik in de raad van bestuur van Astrazeneca of Pfizer zit. Ik begrijp dat u bang bent voor de bevolking, maar vaccinatie is niet verplicht en toch zie ik in het persbericht dat u zojuist aan journalisten hebt gegeven dat uw plan voor april, het plan voor buiten en het plan voor massale investeringen in snelle tests, afhankelijk is van de voortgang van de vaccinatiecampagne. Mijn vraag is: als sommige mensen, het is hun keuze, weigeren zich te laten vaccineren, worden deze plannen en dus deze hervatting van een normaal leven dan afhankelijk gemaakt van de vaccinatie? Als mensen niet vaccineren, waar zijn we dan mee bezig, het is een recht, het is een keuze? 

-Alexander De Croo: Het is een recht, maar gelukkig zien we dat veel mensen zich vaccineren, wat een goede zaak is. En zoals de heer Jeholet eerder al zei, is vaccinatie een persoonlijke keuze, maar het is ook een collectieve verantwoordelijkheid. Als wij willen dat wij allen, en zeker onze jongere bevolking, op een gegeven ogenblik de vrijheid kunnen hebben die zij hopen te hebben, is er een rechtstreeks verband met vaccinatie. Ik zal u een voorbeeld geven: in de centra, in de rusthuizen, hebben we gezien dat het aantal ziekenhuisopnames met bijna 80% is gedaald dankzij het feit dat mensen gevaccineerd zijn. Vaccinatie werkt en gelukkig gaat een zeer groot deel van de Belgen die een uitnodiging krijgen daarop in en laat zich vaccineren. 

-AP: U had het de vorige keer over het feit dat uw beleidsmaatregelen gebaseerd waren op overlijdensberichten en aankondigingen omdat er meer sterfgevallen waren. Het bulletin van Sciensano van 3 maart 2021 geeft aan dat het aantal sterfgevallen alleen maar daalt, dus min 29%. Ik vroeg me af waar u uw cijfers vandaan haalt als wij niet over dezelfde cijfers beschikken, en in het algemeen: bent u bereid om na een jaar Covid op de website van de regering te zetten op welke wetenschappelijke studies u zich baseert, want ik herhaal: wij journalisten hebben andere, en we horen andere standpunten die niet door de beugel kunnen… 

-ADC: In de eerste plaats toont het feit dat het aantal sterfgevallen daalt aan dat de maatregelen werken. En gelukkig neemt het aantal sterfgevallen af, want er waren tijden dat er honderden doden per dag vielen. Het waren mensen, vrienden, broers, zussen die mensen moesten verlaten. De wetenschappelijke basis, de Sciensano-rapporten zijn openbaar, staan op de verschillende websites, en u kunt ze gebruiken, kritisch bekijken en bekritiseren als u wilt. 

CODECO NR. 8 19 MAART 2021 

-Alexandre Penasse: Wie vertegenwoordigt u, mijnheer De Croo? ‑Alexander De Croo: [hésitations]. De federale regering en de regeringen die deel uitmaakten van het overlegcomité. 

-AP: Als u de minister van alle Belgen bent, waarom luistert u dan niet naar degenen die er anders over denken dan u, waarom baseert u uw beslissingen op een handvol wetenschappers, terwijl ik u al heb gewezen op de vergissing van veel wetenschappers en artsen die ik als journalist ontmoet, om de telling te baseren op PCR-tests met veel te lange amplificatiecycli. Ik begrijp niet waarom een afwijkende stem wordt gecensureerd en ik respecteer en begrijp uw standpunt, maar normaal gesproken moet er in een democratie ruimte zijn voor debat en moeten alle verschillende standpunten worden gehoord. Mijn vraag is, ook aan de heer Vandenbroucke, waarom wordt elke afwijkende stem gecensureerd? 

-Sir, ik heb uw vraag begrepen. Wat u zegt is nogal ernstig. Waar is de censuur? Waar zie jij censuur? Is er ergens een stem die ik gecensureerd heb? We leven in een vrij land waar mensen zich kunnen uiten, vragen kunnen stellen. Ik probeer zo open mogelijk te staan voor dialoog en ik zie niet echt waar je het over censuur hebt. 

CODECO NR. 9 24 MAART 2021 

-Alexandre Penasse: Op 27 november heb ik u een vraag gesteld waarop ik geen antwoord heb gekregen. Kunt u de sociaal-economische menselijke kosten van uw Covid-maatregelen becijferen in verhouding tot deze baten? Ik denk dat het belangrijk is vanwege wat de Belgen nu een maand lang moeten doormaken en ik zou eraan willen toevoegen dat vanuit psychologisch oogpunt de psychiatrische gezondheidszorg overstelpt is en ik heb de indruk dat wat er gebeurt zeer ernstig is. 

-Alexander De Croo: In elk geval, mijnheer, zie ik dat u hier bent, dus het is u duidelijk niet verboden te komen en u hebt de gelegenheid om vragen te stellen, dus ik weet niet echt wat u bedoelt. De kosten! Het inschatten van de menselijke kosten is moeilijk. Maar toch, 22.000 mensen zijn gestorven door Covid. Soms oude mensen, maar soms ook heel jonge mensen… En sommige landen die op een bepaald moment hadden gedacht dat maatregelen niet nodig waren, ondernamen toch actie. Wij zullen achteraf analyseren wat de totale kosten van de Covid-pandemie zijn geweest en of de maatregelen die wij hebben genomen al dan niet de juiste waren. Maar om de evaluatie midden in een crisis te doen, ik denk dat het een beetje moeilijk is. De vraag die u stelt is er duidelijk een die op een gegeven moment zal worden beantwoord. 

CODECO NR. 10 14 APRIL 2021 

-Alexandre Penasse: Ik zou het debat wat willen verbreden wat betreft de ideologische banden die bepaalde beslissingen kunnen rechtvaardigen… Mijnheer De Croo, u was een Young Global Leader van het World Economic Forum. U had onlangs een videoconferentie met Klaus Schwab, voorzitter en oprichter van het Forum. Klaus Schwab voorspelt dat 80% van de horeca niet zal herstellen van covid, hij zegt ook dat de armen veel armer zullen zijn na covid, hij zegt ook dat niemand veilig zal zijn zolang de wereld niet gevaccineerd is, terwijl de resultaten in landen die gevaccineerd hebben besproken moeten worden Landen die massaal hebben gevaccineerd, zoals Brazilië, Chili of Israël, hebben laten zien dat het niet erg effectief is, dat het effecten heeft op varianten en dat het riskant is voor de gezondheid. Sommigen zeggen dat we in een experimentele fase zitten en dat we uiteindelijk proefkonijnen zijn, maar daar kunnen we het nog eens over hebben. 

Mijn vraag is: wat betekent Klaus Schwab voor u, mijnheer De Croo, en hoe beïnvloeden de ideeën van het World Economic Forum de politieke beslissingen die u neemt? 

-Echt niet. We nemen onze beslissingen op basis van wetenschappelijke beweringen, zoals ik al zei. Op wat wij voelen en wat wij denken dat verstandige en realistische beslissingen zijn. En dit zijn de beslissingen die we hebben genomen. 

CODECO NR. 11 23 APRIL 2021 

-Alexandre Penasse: 50% van de mensen houdt zich niet aan de regels van de regering, de heer Di Rupo heeft ons daar vorige week aan herinnerd. De heer Van Ranst zelf staat onder politiebescherming. Honderden artsen en wetenschappers in het bijzonder zijn het niet eens met de analyses en maatregelen die door uw deskundigen worden aanbevolen. Dit is het geval van de CovidRational groep, u kent het misschien [ADC: nee]. Ik wil graag een paar mensen noemen die er deel van uitmaken: Christine Dupont, bio-ingenieur en decaan van de faculteit, Olivier Servais, antropoloog en decaan van de faculteit, Raphaël Jungers, hoogleraar wiskunde en modelleer, Vincent Laborderie, hoogleraar politieke wetenschappen, Bernard Rentier, u welbekend, viroloog, Élisabeth Paul, hoogleraar volksgezondheid, Irène Mathy, hoogleraar rechten, Pierre-François Laterre, hoofd van de afdeling intensieve zorgen van de universitaire klinieken van Saint-Luc; maar er zijn nog anderen die ik heb geïnterviewd: Yves Couvreur, een anatomopatholoog, Yves Gailliez, een huisarts, Frédéric Goareguer, een kinderpsychiater, Christophe De Brouwer die net gecensureerd is op ons YouTube-kanaal en die een aantal zeer interessante commentaren heeft! 

De Belgen willen een echt debat. Bent u, in het belang van de democratie, in het belang van het Belgische volk, bereid een debat te organiseren met uw deskundigen en enkele van de vakmensen die ik zojuist heb genoemd? Het is dus duidelijk, mijnheer De Croo, dat we niet moeten remmen op het keerpunt [expression de ADC lors de la conférence de presse], maar niet iedereen ziet het keerpunt op dezelfde plaats. Mijn vraag is eenvoudig en vereist een ja of een nee: bent u bereid een debat te voeren met andere mensen dan uw deskundigen? Dank je. 

-Maar meneer, het zijn niet mijn experts. Denk je dat ik een soort van verzameling van mijn experts heb en dat ik een soort van blikje open met mijn experts? Dat is niet hoe het werkt. We gebruiken veel expertise. Wij kijken naar een heleboel meningen en ik weet niet waar u het idee vandaan haalt dat ik zou weigeren met een van hen in dialoog te gaan. De lijst met namen die u gaf is waarschijnlijk interessant, maar ik ken deze mensen niet, sir. 

CODECO NR. 12 11 MEI 2021 

-Alexandre Penasse: Ik stel u al vragen in deze zaal, in deze perszaal, sinds november 2020. Ik heb u met name gevraagd wat u voor de ziekenhuizen deed, ik heb u verteld over de PCR-tests die voor mij en voor anderen een vertekend beeld gaven van het aantal patiënten, over uw criteria voor het definiëren van wat essentieel en niet-essentieel is, enz. Ik heb het gevoel dat ik geen eerlijke en openhartige antwoorden heb gekregen. Zie je, een antwoord waarbij je iemand in de ogen kijkt, geeft je het gevoel dat je een dialoog kan hebben. Misschien verklaart dit kille beheer door een deels niet-gekozen elite het wantrouwen van de bevolking. Misschien zijn de tienduizenden kinderen, tieners, ouders en grootouders die de afgelopen dagen in de parken waren, geen teken van gebrek aan respect of egoïsme, maar dat velen van hen niet […] 

-Een minuutje, een minuutje! Als je ergens een presentatie wilt houden, huur je een zaal, je nodigt het publiek uit, ze komen en luisteren naar je. Het doel hier is om vragen te stellen, ik zal uw vragen beantwoorden maar u moet vragen stellen. 

-AP: Ik zie dat er mensen zijn die meerdere vragen kunnen stellen, maar het zij zo… Op de laatste persconferentie hebt u 59 keer het woord vaccin gebruikt, ik heb de indruk dat de weg al was uitgestippeld, vandaar mijn vraag: u zegt dat er geen verplichting is om te vaccineren, maar tegelijkertijd hebt u het er voortdurend over. Er is een enorme en ongelooflijke hoeveelheid propaganda, en u hebt voor de media betoogd dat degenen die gevaccineerd zijn bepaalde voordelen zullen hebben, hetgeen volledig in strijd is met het meest elementaire recht. Hoe kun je dit verklaren? 

-Eerlijk meneer, ik heb nergens gezegd dat iemand die gevaccineerd is meer rechten heeft dan iemand anders. Trouwens, in de formule waarover we het hadden voor grote evenementen, is het alternatief altijd om je te laten testen en aan te tonen dat je een negatieve test hebt. Er is geen verplichting om ingeënt te worden in ons land, ik denk dat dat een goede zaak is. Maar wat we in ons land hebben is een grote motivatie. En deze motivatie is heel bijzonder. 90% van de mensen boven de 65 jaar is gevaccineerd. En ik denk dat motivatie veel krachtiger is dan verplichting en we zien dat het werkt in ons land. 

CODECO NR. 13 4 JUNI 2021 

-Alexandre Penasse: Op de persconferentie van 11 mei zei u tegen mij: « Als je ergens een toespraak wilt houden, dan huur je een zaal, je nodigt het publiek uit, en zij komen naar je luisteren. Ik heb rekening gehouden met uw suggestie: ik heb een zaal gehuurd en zeven sprekers uitgenodigd uit de medische en wetenschappelijke wereld die zelden in de mainstream media te horen zijn. Ik heb ook contact opgenomen met de regeringsdeskundigen die mij geen antwoord gaven of nee zeiden. Ik heb u een e‑mail gestuurd om te vragen of u aanwezig zult zijn bij dit debat, dat op 10 juni zal plaatsvinden. Je hebt me nog geen antwoord gegeven, kom je nog? 

-Ik weet het niet, meneer, ik heb uw uitnodiging niet gezien. Er zal u verteld worden, dat het niet de bedoeling van de persconferentie is, om hier te reageren op ideeën… 

-Maar je vertelde me over een debat, dat is waarom we een debat hebben met zeven wetenschappers. 

-Meneer, ik kan niet reageren op iets dat ik niet gelezen heb. 

CODECO NR. 14 ‑18 JUNI 2021 

-Alexandre Penasse: Ik heb de indruk dat wanneer u spreekt, vaccinatie verplicht lijkt. Dat is toch niet het geval, mijnheer Vandenbroucke? 

-Alexander De Croo: Nee meneer, vaccinatie is niet verplicht in België, maar het is wel belangrijk. Dit is een nuance. 

-Dat was gewoon een verduidelijking. Aangezien u, mijnheer De Croo, en de regeringsdeskundigen weigerden naar het debat te komen dat wij op 10 juni organiseerden. Aangezien we midden in de vreugde van de vaccinatie zitten, de terugkeer naar het normale leven, is het toch belangrijk een paar punten aan te stippen… 

-Sir, het is de bedoeling dat u vragen stelt. Als je een vraagje hebt, stel het dan, maar hier teksten gaan spuien is niet de bedoeling van een persconferentie. Als u zelf een persconferentie wilt geven, kunt u die organiseren. Er kunnen collega’s van u komen, maar over het algemeen bent u het die de vragen stelt en wij beantwoorden ze. 

-Maar jij beslist welke vragen ik mag stellen? 

-Stel dan een vraag, ga je gang. Ja. 

-AP: Oké, het is al vijftien maanden geleden dat andere deskundigen een andere mening hadden die we niet kunnen horen. 

-U kunt ze horen, sir. 

-AP: Als we in de herfst te horen krijgen dat er een herindeling komt, zal die dan enige legitimiteit hebben? Kunt u alle vragen beantwoorden die ik de laatste vijftien maanden heb gesteld? 

-ADC: Meneer, u bent hier elke keer uitgenodigd, u heeft de ruimte, maar stel uw vraag… 

-Je geeft nooit antwoord op mijn vraag… Komt u discussiëren met andere wetenschappers, met de heer Martin Zizi, Louis Fouché, met andere mensen die andere standpunten hebben? Wilt u of een van uw deskundigen met iemand anders komen praten? 

-Ik ken deze mensen niet, sir…

-Maar het belangrijkste is niet of je ze kent of niet. Ik vraag je of je mee gaat?

-Meneer, we zijn niet op een plek waar we uitnodigingen uitgeven, dus ik weet niet waar u het over heeft… 

-AP: Er is slechts één geluid geweest gedurende vijftien maanden. 

-Maar helemaal niet. In België werden alle meningen besproken. En zelfs in de mainstream media zijn er mensen geweest die helemaal niet in het vaccin geloven. En die er over konden praten. En ze kregen veel ruimte in de pers en ik denk dat het normaal is dat ze veel ruimte in de pers kregen. Wat ik zie is dat mensen ze over het algemeen niet geloven. In het algemeen worden mensen ingeënt. En weet je wat er gebeurt? Mensen die zich laten vaccineren, komen niet in het ziekenhuis terecht. En dit is wat we zien. Het is dat mensen de wetenschap hebben vertrouwd, en zij die de wetenschap hebben vertrouwd, zijn beschermd. En dit is een goede zaak. 

CODECO NR. 15 17/09/2021

-Alexandre Penasse: Uw doel is om zoveel mogelijk mensen te vaccineren, inclusief kinderen. Steeds meer wetenschappers dringen echter aan op opschorting van de vaccinatie, gezien het aantal sterfgevallen en de verontrustende bijwerkingen na de vaccinatie. Misschien hebben ze het mis, maar misschien ook niet. Ik stel voor dat u met deze mensen komt debatteren, zoals gebruikelijk is in een democratie. Accepteert u? 

-Die vraag heeft u al gesteld, meneer. Als er echt, zoals u zegt, veel bijwerkingen waren, veel doden, waarom is dit dan iets waar alleen u van weet? Dit is nogal verbazingwekkend. In totaal zijn er wereldwijd meer dan 5 miljard doses toegediend. In België zijn 8,5 miljoen mensen gevaccineerd. Onze diensten volgen dit op de voet. Er is geen aanwijzing dat het vaccin onveilig is. Jij hebt informatie die niemand anders heeft. Het is mogelijk, maar het is nogal verrassend. 

-Maar het is betwistbaar.

-Meneer, ik ben bereid om over veel dingen te debatteren, maar met mensen die serieus zijn. 

-Nog een snelle vraag. Waarom een Covid Safe Ticket toepassen dat mensen afzondert, terwijl we weten dat gevaccineerde mensen nog steeds besmet en besmettelijk kunnen zijn. Ik veronderstel dat je kijkt naar de cijfers voor Israël, de VS en het VK. 

-ADC: Zoals ik in mijn inleiding al zei, zijn vaccins veilig en verkleinen vaccins het risico om ziek te worden of in het ziekenhuis te belanden met meer dan 90%. Bovendien zien we in alle Europese landen dat in landen die veel gevaccineerd hebben, de epidemiologische situatie duidelijk verbetert. Dus ik vind het een beetje vreemd dat je nog steeds twijfels hebt. Het is een beetje als twijfelen aan het feit dat de zon opkomt elke ochtend. Je ziet elke dag dat vaccins werken, je ziet dat meer en meer mensen gemotiveerd zijn om het te doen. Dus als je zegt « Ik geloof er niet in », is dat jouw keuze. Maar breng alsjeblieft geen andere mensen in gevaar. 

CODECO NR. 16 26/10/2021

-Alexandre Penasse: Staat u mij toe mijn masker af te nemen, ik kan nauwelijks ademen. Ik zal doen wat jij doet… De heer Vandenbroucke ontving onlangs een brief waarin werd gesteld dat vaccinatie van verzorgers en jongeren nutteloos en contraproductief is omdat het besmetting niet voorkomt en de virale belasting van mensen niet vermindert. Laat me u een snel voorbeeld geven dat geen schijnvertoning is: Op 23 september, heeft deIrish Examiner bekendgemaakt dat in de stad Waterford 99,7% van de mensen boven de 18 volledig was gevaccineerd. Dit is het hoogste cijfer in Europa. Echter, op 11 oktober, Waterford News and Star meldt dat de stad het hoogste incidentiecijfer van Ierland heeft. Ik vraag u: is het Covid Safe Ticket nutteloos als het besmetting in de hand werkt? En het is bewezen. 

-Frank Vandenbroucke: Laten we duidelijk zijn: zonder vaccins zouden we getuige zijn van een ongekende gezondheids‑, economische en sociale ramp. Het risico op infectie en ziekenhuisopname wordt zeer, zeer sterk verminderd wanneer u gevaccineerd bent. Maar zoals ik al zei, het is een beetje als een paraplu: vaccins zijn een uitstekende paraplu die beschermt tegen regen. Maar als het hard regent, als het waait, zijn er zelfs mensen met paraplu’s die nat worden. Het is zeldzaam, maar het gebeurt. En dit is wat we nu meemaken. Dus er zijn te veel virussen. Maar dankzij de vaccinatie is er geen sprake van een catastrofale situatie, maar moeten we de circulatie van het virus terugdringen. Wat het Covid Safe Ticket betreft, is het natuurlijk geen absolute zekerheid. Er is geen absolute veiligheid. En dus moeten we, zoals de premier zei, veiligheid combineren met gezond verstand. En ik herhaal het voorbeeld: een organisator van een zeer klein openbaar evenement, 45 personen, kan gebruik maken van het Covid Safe Ticket. En ik denk dat veel organisatoren hier de voorkeur aan geven omdat het wat meer veiligheid creëert. Als u tegelijkertijd een evenement bijwoont waar een Covid Safe Ticket is, betekent dat niet dat u niet mag ventileren. Er is dus een combinatie van veiligheidsmaatregelen nodig. Het is de toevoeging van veiligheidsmaatregelen die de winnende formule is. Laten we dus ophouden met de clichématige, simplistische debatten over vaccinatie, het Covid Safe Ticket, beademing, het dragen van een masker. Er bestaat niet zoiets als een zilveren kogel die het risico tot nul herleidt, dat bestaat niet. Er is de combinatie van instrumenten. 

Roland De Wind

  1. https://www.lesoir.be/349393/article/2021–01-17/voeux-de-nouvel-de-lopen-vld-la-photo-qui-fait-polemique
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Log in.