Codeco verhalen n°1

Persconferentie op 15 april 2020

582 dagen sinds de persconferentie van 15 april 2020, toen we in de zaal « een politiek vooringenomen vraag  » stelden, wat « niet de gewoonte van journalisten is « , aldus Sophie Wilmès. De gewoonte van journalisten is de vragen te stellen die politici verwachten en commentaar te leveren op hun beslissingen, in plaats van op zoek te gaan naar de waarheid. De massamedia spelen niet de rol van een vierde macht, maar zijn bezig met het produceren van instemming. De politieke autoriteiten zijn niet bedreven in een dergelijke collusie en sluiten gedurende meer dan acht maanden de deuren voor persconferenties. Maar dit was zonder te rekenen op onze vastberadenheid…

Om de twee dagen zal Kairos de 17 persconferenties publiceren die we bijwoonden. Meer dan 20 onbeantwoorde vragen. Aan de andere kant is er geen twijfel, geen vragen, geen verlangen om te begrijpen, maar een vast en rigide doel dat al hun middelen rechtvaardigt. Stel je voor dat over al deze zaken democratisch was gedebatteerd. Denk je dat we er vandaag nog zouden zijn?

Met dank aan Roland De Wind voor de tekening

-Alexandre Penasse: Hallo, Alexandre Penasse voor Kairospresse.be. U bedankt de Belgen vaak voor hun medewerking en gehoorzaamheid, hun beleefdheid. Je hebt het er ook over dat er een voor en na Covid-19 zal zijn. Dus ik vraag me echt af of er een post-covid-19 zal zijn? En ik ga een beetje verontrustend doen, ik ga het hebben over het feit dat de heer Philippe De Backer van 2009 tot 2011 bij Vesalius Biocapital heeft gewerkt, en dat u hem aan het hoofd hebt gesteld van de task force die belast is met het onderzoek naar materialen die essentieel zijn voor de bestrijding van het coronavirus. Vesalius is dus een beleggingsfonds dat gespecialiseerd is in gezondheidszorg in Luxemburg. U moet ook weten dat in zijn mediakabinet, als minister van Media, Luc Windmolders zat die voor KPN werkt en die betrokken is bij het opleggen van 5G aan ons, dus ik zie niet veel voorzorgsprincipes in uw regering. Dan kunnen we het ook hebben over Bart Vermeulen, verantwoordelijk voor het farmaceutisch beleid in het kabinet van Maggie De Block…

-Sophie Wilmes: Meneer, het is niet mijn bedoeling u te onderbreken, maar als u van plan bent de cv’s te geven van alle mensen die werken en die, net als iedereen, recht hebben op een beetje privacy… Ik moedig u aan uw vraag af te maken en ik zal hem beantwoorden.

-AP: Hij was hoofd economie bij pharma.be, en laten we het ook hebben over Marc Van Ranst, die in 2009 in het influenza-comité zat en betaald werd door de multinational GSK. Mijn vraag is dus, in verband met de besluiten die u nu neemt, welke democratische legitimiteit is er om dit soort besluiten te nemen wanneer de meeste leden die beslissen en denken deel uitmaken van de multinationals en de financiële wereld? Ik zie niet echt het verschil tussen voor en na Covid… Misschien komt er veel meer 5G, misschien komt er veel meer bewaking, en zal het zeer winstgevend zijn voor multinationals. Ik denk dat 10 miljoen Belgen graag een antwoord op deze vraag zouden krijgen en dat de vraag niet is hoe uw persdiensten erin geslaagd zijn een journalist binnen te halen die echte vragen stelt, maar waarom deze vragen niet op democratische wijze worden besproken.

-SW: Misschien een inleidend antwoord: u hebt zojuist in deze redactiekamer de politiek bevooroordeelde vraag geïntroduceerd, wat in het algemeen niet de gewoonte is van journalisten. Ofwel. Ik wil u er toch aan herinneren dat mensen vrij zijn om te werken, dat mensen vrij zijn om van loopbaan te veranderen, dat mensen vrij zijn om te besluiten zich in te zetten voor het algemeen welzijn, ongeacht wat zij eerder hebben gedaan, en ik kan u garanderen dat het niet het bedrijf waarvoor je werkt is dat bepaalt welke man of vrouw je bent. Dat is tenminste de fundamentele vrijheid waarin wij in dit land nog geloven, gelukkig. Om uit de controverse te geraken zou ik u daarom willen herinneren aan het besluitvormingsproces waarbij wij betrokken zijn, d.w.z. groepen deskundigen die zich op grond van hun kennis, hun ervaring en hun bereidheid om zich buiten hun werktijd, zonder vergoeding, opnieuw in te zetten voor het algemeen belang. Ze werken dag en nacht om ons advies te geven. Daarachter ligt wat de politieke beslissing is, dat wil zeggen dat het aan de politici is. Het is de politicus die deze beslissingen neemt, en achter de politicus of voor de politicus zijn er verkiezingen, en dan zijn er ook nog de vertrouwensstemmingen in het Parlement. Wat deze federale regering betreft, is er ook de wil om het aantal leden uit te breiden, aangezien zij, hoewel zij daartoe niet verplicht is, deze beslissingen neemt in onderlinge overeenstemming met de gefedereerde entiteiten, over kwesties die van fundamenteel belang zijn voor de gezondheid, en ik ga zelfs nog verder, voor het leven van onze medeburgers.

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Log in.