Externe bijdrage

Brief aan de kindersector

Geachte heer of mevrouw,

Wij schrijven u om uw aandacht te vestigen op een probleem dat op strikte wijze moet worden aangepakt, met eerbiediging van de rechten van het kind en de fundamentele ethische beginselen.

Dit is de lopende campagne om kinderen en hun ouders te overtuigen van de voordelen voor de samenleving en henzelf van vaccinatie tegen COVID-19.

De officiële « mededeling » over de voordelen van deze vaccinatie is, volgens onze analyse, gesteund door die van vele onafhankelijke persoonlijkheden(1), zowel onjuist, zelfs misleidend, als manipulatief. Het is erop gericht vaccinatie af te dwingen om redenen die niets te maken hebben met de gezondheid en het welzijn van kinderen.

 1. Het is onaanvaardbaar en zelfs schandalig dat in deze officiële mededeling niets wordt gezegd over de mogelijke zogenaamde bijwerkingen van deze vaccinatie, bijwerkingen die nochtans worden vermeld in het kader van de geneesmiddelenbewaking. Zowel VAERS in de VS als zijn Europese tegenhanger, Eurovigilance, hebben myocarditis (ontsteking van de hartspier), trombose en embolieën, verschillende neurologische aandoeningen en zelfs auto-immuunziekten bij gevaccineerde personen gedocumenteerd.
 2. Het feit dat deze bijwerkingen slechts zelden voorkomen, rechtvaardigt niet dat hun mogelijke optreden wordt genegeerd. In de officiële uitnodiging om zich te laten vaccineren wordt daarentegen toegegeven dat het risico op het ontwikkelen van ernstige vormen van COVID-19 voor kinderen gering is. Het zou juister zijn te zeggen dat dit risico in ieder geval kleiner is dan het risico dat het gevolg is van vaccinatie. Het CDC (Center of Disease Control), de epidemiologische waakhond in de Verenigde Staten, heeft het risico van vaccinatie bij jongeren onder de 25 jaar geschat op 50 gevallen van hartziekten per 100.000, tegenover 15 gevallen van de ernstige vorm van COVID-19 per 100.000.
  Het risico van het vaccin is dus meer dan drie keer zo groot als het risico van COVID-19(2).
  Even belangrijk en uitdagend is de situatie op het gebied van ziekenhuisopname en sterfte. Volgens de CDC zijn de cumulatieve gegevens van februari 2020 tot en met mei 2021 als volgt: voor jongeren van 0–17 jaar is het risico van ziekenhuisopname per 100 personen 0,29 en het risico van overlijden 0,00. Waar is de objectiviteit in het beweren dat een risico laag is als het bijna nul is en aan de andere kant een veel hoger risico in verband met vaccinatie niet wordt genoemd?
 3. In het bovenstaande is niet noodzakelijk rekening gehouden met de effecten op lange termijn, die zich pas na vele maanden of zelfs jaren kunnen manifesteren. De ervaring met het dengue-vaccin Dengvaxia van Sanofi-Pasteur toont aan hoe belangrijk voorzichtigheid is. Een mechanisme, uitgelicht in 1977(3)De zogenaamde « antilichaam-gefaciliteerde infectie », waarbij antilichamen het virus helpen in plaats van het te inactiveren, heeft geleid tot de dood van 600 van de 800.000 gevaccineerde kinderen…(4) Dit mechanisme om infectie door antilichamen te vergemakkelijken is bekend bij coronavirussen. Dit heeft de productie van vaccins tegen SARS-Cov‑1 vanaf 2002 verhinderd(5). Het is ondenkbaar dit goed gedocumenteerd precedent te negeren!
 4. Andere mogelijke langetermijneffecten worden door onafhankelijke wetenschappers genoemd. Het risico van toekomstige gevolgen voor de vruchtbaarheid en de voortplanting moet in dit verband worden vermeld(6).
 5. Tenslotte moet worden gewezen op een essentieel aspect van het specifieke probleem dat door het gebruik van genetische vaccins (DNA of RNA) wordt veroorzaakt, zoals de moleculair geneticus Christian Vélot, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van CRIIGEN (Comité voor onafhankelijk onderzoek en informatie inzake gentechnologie), doet. Vaccinatie van dit type brengt het risico met zich mee dat door recombinatie (tussen het genetisch materiaal en het genoom van een infecterend virus) meer varianten worden geproduceerd.
  Bovendien is een nadelig effect dat officieel als onmogelijk wordt beschouwd, de integratie van vaccin-RNA in het genoom van menselijke cellen na omgekeerde transcriptie in DNA. Een recente studie (Zhang et al, 2021) betwist deze zekerheid(7). Er is dus ruimte voor twijfel en op zijn minst is verder onderzoek nodig om deze verontrustende hypothese te bevestigen of te weerleggen.

Het is van essentieel belang er hier aan te herinneren dat de vaccins waarvoor momenteel een vergunning is verleend, onder voorwaarden in de handel mogen worden gebracht en dat fase III van de klinische proeven nog aan de gang is.

Voor het BioNTech/Pfizer-vaccin is de termijn voor de bevestiging van de werkzaamheid december 2023; voor het Moderna-vaccin is de termijn december 2022.

Op dit moment kan dus worden gesteld dat mensen die met deze biotech-vaccins zijn ingeënt, pure proefkonijnen zijn.

In tegenstelling tot wat de gezondheidsautoriteiten beweren, namelijk dat kinderen tegen COVID-19 moeten worden ingeënt, is het, gezien de risico’s, de onzekerheden en de gegronde vrees voor de gevolgen op lange termijn, verantwoord om niet in te enten. Zoals de ondertekenende wetenschappers van de COVIDRATIONNEL-groep met klem hebben verklaard, is er geen rechtvaardiging voor de routinematige vaccinatie van kinderen en adolescenten tegen COVID-19.

De huidige mededeling heeft kinderen en adolescenten geïnstrumentaliseerd voor doeleinden die hen niet rechtstreeks aangaan, in strijd met de Grondwet, die in artikel 22 bis bepaalt dat bij alle beslissingen die hen betreffen, de belangen van het kind de eerste overweging vormen.

Concluderend verzoeken wij u dringend rekening te houden met de goed gedocumenteerde feiten die wij in deze brief hebben uiteengezet. Tot slot herinneren wij u eraan dat, zoals het oude gezegde luidt, « bij twijfel, onthouding » op zijn plaats is, vooral wanneer de gezondheid en de toekomst van onze kinderen op het spel staan.

Aryan Afzalian (Doctor in de Toegepaste Wetenschappen, Burgerlijk Ingenieur)
Fatiha Aïd Saïd (Natuurgeneeskundige)
Denis Brusselmans (Milieu-advocaat)
Corine Dehaes (filologe, onderwijzeres)
Geneviève Hilgers (Historicus)
Alain Jossart (Maatschappelijk werker)
Paul Lannoye (Doctor in de natuurwetenschappen, erelid van het Europees Parlement)
Emmanuel Mignolet (Doctor in de biochemie)
Pierre Stein (Voorzitter Grappe asbl)
Valérie Tilman (filosofe, pedagoge)
Thierry Vanderlinden (Advocaat)
Carole Vanoeteghem-d’Ursel (Les Hamsters)

Notes et références
 1. Voir à ce sujet la prise de position solidement argumentée du groupe COVIDRATIONNEL, publiée sur son blog et signée par six universitaires belges, dont l’ancien Recteur de l’Université de Liège, le virologue Bernard Rentier.
 2. Center for disease control and prevention: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/burden.html
 3. Halstead & O’Rourke, 1977
 4. Carol Isoux : « Autopsie d’un vaccin. La course entre labos au risque du scandale sanitaire », revue XXI, numéro 52, automne 2020
 5. J.L.Bourdineaud, CRIIGEN, www.criigen.org, juillet 2021
 6. Dr Janci Chunn Lindsay, biologiste moléculaire et toxicologique. Audition devant le Comité consultatif Vaccination des CDC à Atlanta, www.jenniemargulis.net
 7. L. Mucchieli : « COVID-19, vaccins expérimentaux, stratégie vaccinale : entretien avec Christian Vélot », www.lames.cnrs.fr
 8. Zhang L. et al: Reverse-transcribed SARS-CoV‑2 RNA can integrate into the genome of cultured human cells and can be expressed in patient-derived tissues. Proc Natl Acad Sci USA, 2021.

Espace membre

Leden