Getuigenis

Boze militairen

Ik ben een beroepsmilitair sinds ik 16 jaar oud was en ik neem contact met u op om over mijn situatie te praten en vooral om uw laatste video over afwijkende meningen binnen de politiemacht te steunen(1). Ik heb geen bijzondere ambitie, ik wil alleen helpen waar ik kan, als ik kan.

De aanleiding voor deze woede is de dood van mijn grootvader, die afgelopen april aan kanker is overleden. Het ergste voor mij was dat ik niet fatsoenlijk mijn respect kon betuigen, zijn begrafenis was een ramp.

Ik overdenk, en ik begin te zoeken, om de crisis op een drastische manier te verknippen. De sanitaire regels zijn hilarisch, ik maak van de gelegenheid gebruik om ze te schande te maken… Ik vond al snel humoristische oplossingen om deze dictatuur te omzeilen, kortom, in mijn ogen worden we gemanipuleerd dus waarom niet een beetje lachen…

Ik rebelleer en weiger hun spel mee te spelen, dat naar mijn mening vrijheidsberovend en ongrondwettelijk is. Ik onderzoek wat wel en niet legaal is in de nieuwe regeringsdecreten. Ik word steeds bozer, we worden zeker voor idioten gehouden. 

Natuurlijk, binnen het leger, werd ik snel gestraft voor het niet dragen van een masker, enz… Ik heb dus van mijn « optredens » gebruik gemaakt om mijn superieuren te wijzen op de vrijheidsberovende en ongrondwettige aard van de (onwettige) decreten die de regering had uitgevaardigd. Ik heb dit ook laten zien aan de politie in mijn dorp. 

Angst, fatalisme, onwetendheid, leiden ons naar onze huidige situatie. Zelfs als de waarheid bewezen is, verwerpt de meerderheid die ronduit. Het is verbazingwekkend! 

Democratie is zinloos… 

Hoe kunnen of waarom zouden we een regering gehoorzamen die de wet niet meer respecteert? 

Deze conclusie bracht mij tot een realiteit: ik ben het niet meer eens met de waarden die Defensie vertegenwoordigt; zij eerbiedigt de grondwet en dus het volk niet meer! Defensie staat borg voor de grondwet en moet in geval van overdrijving door de regering de macht teruggeven aan het volk. Kortom, de scheiding der machten is niet langer gewaarborgd, zoals blijkt uit de totaal zwijgende rechterlijke macht.

Mijn keuze is berusting, ik weiger verder deel te nemen of te berusten in deze waanzin. Vandaag is er niets om deze oorlogsmachine tegen te gaan… Ik ben op de hoogte van de verschillende procedures die op Europees niveau en in verschillende landen lopen, maar in België lijkt geen enkele beweging dit in de weg te staan.

Mijn keuze is berusting, ik weiger verder deel te nemen of te berusten in deze waanzin

Belgische militairen

Sinds maart 2020 heb ik gekozen om te rebelleren, ik weiger om gezondheidsregels te volgen en me te onderwerpen aan despotisme. Voorlopig is alleen de grondwet de autoriteit. 

Ik ben voorstander van geweldloosheid en ik probeer mijn omgeving bewust te maken door zo objectief mogelijk te blijven, ik stel ook voor om de « covid boetes » aan te vechten voor degenen die dat wensen.

Ik neem ontslag en ik zal niet de enige zijn, want op 15 maart is vaccinatie verplicht geworden voor soldaten die op operationele missie gaan. 

Nogmaals bedankt.

James

Espace membre

Leden