Boodschap aan jongeren en hun kinderen om zich te laten vaccineren

Persbericht GRAPPE, 11 juni 2021

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (CIM), waarin alle ministers van Volksgezondheid van het land bijeenkomen, heeft op 5 juni besloten toestemming te verlenen voor de vaccinatie van jongeren tussen 16 en 18 jaar tegen Covid-19. Vanaf juli worden de uitnodigingen om gevaccineerd te worden verstuurd.

Het risico van vaccinatie is waarschijnlijk veel groter dan het risico van ernstige aandoeningen als gevolg van Covid-19


De ministers van Volksgezondheid verduidelijkten dat de betrokken adolescenten kunnen besluiten zich te laten vaccineren zonder toestemming van hun ouders. De Grappe wenst te benadrukken dat dit bericht gebaseerd is op een interpretatie van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van patiënten. Het suggereert dat het ouderlijk gezag op dit gebied zou worden afgeschaft, hetgeen niet waar is. Artikel 12 van de wet is volledig in tegenspraak met deze interpretatie. De ouders zijn verantwoordelijk, zelfs indien de minderjarige betrokken is bij de uitoefening van zijn of haar rechten.


Uit de tweede alinea van artikel 12 blijkt duidelijk dat de rechten van de minderjarige zelfstandig kunnen worden uitgeoefend door de minderjarige patiënt « die in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen « . Maar dit betekent duidelijk dat in geval van onenigheid het belang van het kind, zoals dat door het kind wordt ervaren, voorrang kan krijgen boven de keuze van de ouders. Niets meer.


Het vaccineren van 16- tot 18-jarigen tegen SARS-covid-19 is een medische procedure waarvan het nut zeer twijfelachtig is, zo niet om de cijfers voor het percentage gevaccineerden in het land kunstmatig op te blazen. De CIM Santé zou er goed aan doen te eisen dat de wet op de patiëntenrechten in de praktijk wordt toegepast, en meer in het bijzonder de artikelen 7 en 8 daarvan, die de vrije en geïnformeerde toestemming van de patiënt vereisen voor elke medische handeling, en dat is wat vaccinatie is.


In dit verband moet eraan worden herinnerd dat de Covid-19-vaccins experimenteel zijn, aangezien de klinische proeven van fase 3 die normaliter voor de goedkeuring en het in de handel brengen zijn vereist, nog aan de gang zijn, ook voor het vaccin van Pfizer; de huidige vergunning voor het in de handel brengen is derhalve slechts voorlopig. Bovendien zijn boodschapper-RNA-vaccins een primeur in de vaccintechnologie. Bovendien moeten de risico’s van ernstige bijwerkingen, waaronder levensbedreigende coagulopathie, aan de patiënten bekend worden gemaakt. Ook de onopgeloste risico’s van verminderde vruchtbaarheid, voortplanting en zwangerschap kunnen niet worden genegeerd.


Tenslotte zou het elementair zijn de adolescenten en hun ouders erop te wijzen dat Covid-19 over het algemeen een milde ziekte is voor jongeren en dat het risico van vaccinatie waarschijnlijk veel groter is dan het risico van belangrijke Covid-19 aandoeningen.

Er zij aan herinnerd dat vaccins tegen Covid-19 experimenteel zijn, dat boodschapper-RNA-vaccins een primeur zijn in de vaccintechnologie, naast de onopgeloste risico’s van wijziging van de vruchtbaarheid, de voortplanting en de zwangerschap en de risico’s van ernstige bijwerkingen

Jongeren aanmoedigen om een gezonde levensstijl aan te nemen, buitenactiviteiten te verkiezen boven opsluiting, aan sport te doen en kwaliteitsvoeding te verkiezen boven industriële producten is een geschiktere gezondheidsboodschap dan hen op te roepen tot een onnodige en potentieel gevaarlijke vaccinatie.

Voor de Grappe
Pierre Stein, voorzitter
Paul Lannoye, stichtend lid

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Log in.