Bevrijd Sophie!

Toen La Libre een artikel van vier bladzijden over Sophie Wilmès publiceerde, plaatste de officiële website van de Eerste Minister het op de voorpagina(1). Hebben ze je niet verteld dat de massamedia de persdienst van de regering zijn, de pluimstrijkers van de macht ?

De man die de lofrede van Sophie ondertekent, Francis Van de Woestyne, voormalig hoofdredacteur van La Libre, schreef in een hoofdartikel (6 januari 2014) naar aanleiding van het door de vakbonden georganiseerde bezoek aan Brussel om te laten zien waar het fiscaal beschermde grote geld huist:  » Aan de vooravond van het weekend hebben vakbondsleiders een « safari » door Brussel gemaakt, een minitocht die bedoeld was om de « beschermde belastingsoorten » van Brussel aan het licht te brengen. Leuk? (…) De systematische stigmatisering van de « rijken », zoals die door de vakbonden wordt bedreven, is betreurenswaardig. Dus wat, je moet gewoon arm zijn om eerlijk te zijn…? Een land heeft rijke mensen nodig. Om te investeren, om risico’s te nemen. Het systeem moet ervoor zorgen dat de rijken, en anderen, er belang bij hebben hun geld in de reële economie van het land te investeren in plaats van elders op zoek te gaan naar hoge rendementen. Niet de rijken zijn verantwoordelijk voor de crisis, maar de tovenaarsleerlingen die van de gebreken van het systeem gebruik hebben gemaakt om het te laten ontsporen(2) « .

Sophie Wilmès, die afkomstig is uit de klasse die Van de Woestyne verdedigt, weet met welke journaliste zij kan en moet praten.

Dus u begrijpt dat we niet meer worden uitgenodigd voor persconferenties.

Notes et références
  1. https://www.premier.be/fr/sophie-wilmes-dans-la-libre-jetais-une-enfant-assez-turbulente-tres-libre-javais-un-cote-gar%C3%A7on
  2. Voir https://www.kairospresse.be/article/seriez-vous-libre-ce-soirr.
   

Espace membre

Leden