Betreft: Stakingsbericht in Luik Zone 2 IILE-SRI

In een tijd dat de brandweerlieden met een kritisch tekort aan personeel te kampen hebben, in met asbest gevulde brandweerkazernes moeten werken en op alle fronten, waaronder overstromingen, moeten werken, worden officieren opgeroepen voor onrechtmatige disciplinaire procedures. Ze hebben een stakingsaanzegging ingediend.

Espace membre

Leden