Belgisch gerechtelijk bal en ketting — deel 1

De rechterlijke macht, een van de drie machten die ervoor moeten zorgen dat de uitvoerende macht de wetten toepast en handhaaft, verkeert in een zeer slechte staat. Meer in dienst van de politiek dan van het algemeen belang, laat zij haar vrienden ver achter bij de ongelukkige gevolgen van hun daden.

Espace membre

Leden