Begrijpen wat er in Syrië gebeurt

Interview de Nabil antaki, médecin vivant à Alep

In de wals van informatie en desinformatie is het moeilijk geworden om standpunten naar voren te brengen die afwijken van de heersende stroming. Zoals alle media-informatie moeten ook deze afwijkende standpunten met de nodige kritische distantie worden bekeken. Zij hebben echter het recht om gehoord te worden en het zou verkeerd zijn hen te censureren in naam van een of andere zelfingenomenheid van de media die slechts een dekmantel is voor westerse belangen. Kairos is op zoek naar de waarheid, maar is er niet zeker van die te vinden. De zoektocht is even opwindend als potentieel eindeloos.

De huidige situatie, wat er op dit moment in Aleppo gebeurt, kan worden verduidelijkt aan de hand van dit interview met Nabil Antaki, een arts die in Aleppo woont en die wij hebben gesproken vóór de grote interventie in de stad. De kwaliteit van de opname is niet de beste, maar we denken dat de dingen die gezegd worden dat zullen tegengaan.

Espace membre

Leden