Externe bijdrage

Bedrog is duidelijk overal

NABESCHOUWING EVENEMENT 23.01.2022

  1. Tijdens het ochtendnieuws van zondag 23.01.2022 kondigden de radiostations aan dat naar verwachting 100.000 mensen zouden gaan marcheren om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Vanaf de middag was dit aantal teruggebracht tot 50.000. Dit is het cijfer dat de politie naar verluidt aan de pers heeft vrijgegeven.

Het was en is nog steeds een leugen. In werkelijkheid waren er meer dan 500.000 demonstranten.

Op 21.11.2021 waren er 100.000 mensen (in plaats van de door de pers aangekondigde 35.000) en was de route vol van Gare du Nord naar City 2. Het was veel.

Gisteren was de hele route tussen het Gare du Nord en het Jubelpark gevuld met demonstranten. Bovendien, terwijl het hoofd van de groep reeds op het Jubelpark was aangekomen, waren er nog mensen die van het Gare du Nord vertrokken.

Het traject tussen het Gare du Nord en het Jubelpark is 6 kilometer lang.

Deze keer was de binnenring in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. De demonstratie vond plaats op alle rijbanen in beide richtingen en op de trottoirs aan beide zijden, alsmede op de vier rijbanen van de lange Rue Belliard en tenslotte op alle zijstraten tot aan de hoofdingang van het Jubelpark.

Volgens onze informatie kan het Jubelpark 1,4 miljoen mensen herbergen. Het gedeelte tussen de hoofdingang en de arcaden was overvol en het plein achter de arcade was ook overvol. Het was echt veel meer dan de « 50.000 » suggereerden. Bovendien hoorden we dat veel demonstranten ruim voor de vijftigste verjaardag door piketten werden tegengehouden en het niet hebben gehaald.

2. De pers kondigde eenstemmig aan dat de demonstratie een « coronademonstratie » was. Dat was niet het geval. Het was een mars voor vrijheid, democratie en mensenrechten. Hier is met geen woord over gerept. De pers heeft geen enkele foto getoond van de vreedzame en kleurrijke wandeling tussen het Gare du Nord en het Jubelpark (net als op 21.11, toen het publiek alleen foto’s van de rellen te zien kreeg). We werden er weer eens ernstig van beschuldigd hooligans en relschoppers te zijn, terwijl dat absoluut niet het geval was en is.

De sprekers die het woord konden nemen, werden ook allemaal afgeschilderd als extreem anti-vax en schuldig aan extreme vormen van verkeerde informatie. Dit is ook een leugen.

Geen enkel woord van wat de verschillende sprekers zeiden werd uitgezonden. Er werden alleen beelden getoond van een Nederlandse dame die een gedicht voorlas. 

De internationale sprekers werden niet gehoord (en ik ook niet). Burgemeester Philippe Close staakte de demonstratie rond 15.30 uur omdat erbuiten het park rellen waren uitgebroken en gaf de bestuurlijke politie (robocops) opdracht het park onmiddellijk te ontruimen met waterkanonnen en traangas.

Toevallig gebeurde dit vlak voor het begin van het tweede deel van de toespraken van de internationale sprekers.

Tom en ik spraken met de politievertegenwoordiger. Ik vroeg om het park af te sluiten en de demonstranten te beschermen. Dit verzoek werd afgewezen. Toen vroeg ik om nog een half uur te krijgen. Ook dit verzoek werd afgewezen. « Ik ben maar een boodschapper, » zei de man, « het park moet door de burgemeester worden vrijgegeven, en u hebt de keuze; of u vertrekt nu vrijwillig, of we vermorzelen jullie met waterkanonnen en traangas, met een zware boete erbij.

Aangezien er niets te zeggen viel, aanvaardden we het vonnis. De veiligheid van de deelnemers is van het grootste belang. Ik ging het podium op, wachtte tot de zanger die een liedje aan het zingen was, klaar was, kondigde toen het einde van het evenement aan, verzocht hem te vertrekken en wees erop dat wie bleef, dat op eigen risico deed.

We kregen echter geen tijd om rustig te vertrekken. De waterkanonnen rukten verder op tot binnen 50 meter van het podium waar de dure (gehuurde) geluidsapparatuur stond. We moesten het podium met 30 man in zeven keer afbreken om waterschade te voorkomen.

De voorzitter van de Duitse afdeling van de WWD kwam met drie mannen naar voren, de armen in de lucht (als teken van overgave) met de bedoeling de waterkanonnen af te remmen. Hij werd letterlijk achterovergeworpen door een waterkanon dat op hem gericht was en verwondde zijn rug.

De bestuurlijke politie was uiterst agressief tegen de vreedzame demonstranten. Mensen werden met knuppels geslagen omdat ze niet snel genoeg wegrenden naar de enige zijuitgang van het park. Het geweld was totaal buiten proporties.

3. Annelies Verlinden verkondigde in de media dat ze boos was. « Dit is geen coronademonstratie maar puur geweld, » zei ze. Dit is absurd, natuurlijk. Puur bestuurlijk, zoals bij alle voorgaande gebeurtenissen.

Zij kon het niet opbrengen om eerlijk te zeggen dat ongeveer 500.000 mensen vreedzaam hadden deelgenomen aan een demonstratie voor vrijheid, democratie en mensenrechten. Een duidelijk signaal dat het volk er genoeg van heeft. Niet alleen in België, maar ook in 60 steden in vele landen waar ook veel mensen verschenen om hun vrijheden op te eisen. Natuurlijk werd hierover ook met geen woord gerept in de pers.

4. Er valt ook iets te zeggen voor de route van de wandeling naar het Jubelpark:

Op de binnenring van Brussel verschenen (halverwege de mars) plotseling uit het niets (zoals alle voorgaande keren) een twintigtal in het zwart geklede hooligans met zwarte bandana’s voor hun gezicht. Met de gele anjers van Frankrijk, marcheerden ze voor ons uit. Wij hielden de stoet opzettelijk op om enige afstand te scheppen en duidelijk te maken dat zij niet bij ons hoorden.

Ik wist dat deze kerels (zoals bij alle vorige gelegenheden) herrie zouden schoppen en ik verzocht de politieman in burger die met ons vooraan in de stoet liep (D.) uitdrukkelijk om preventieve maatregelen te nemen ter bescherming van de vreedzame deelnemers. Het werd afgewezen. « We kunnen niets doen omdat zij nog niets gedaan hebben, » zei hij. En opnieuw: « Het zijn anarchisten, we kennen ze, we houden ze in de gaten. En dit is wat we hebben moeten doorstaan.

Een herkenbaar model. Altijd hetzelfde scenario en altijd hetzelfde antwoord.

Kort daarna passeerden drie grote mannen, geheel in het zwart gekleed met een zwarte bandana voor hun gezicht, vlak langs mij (ik liep vooraan in de stoet om alles in het oog te houden).

Ik vroeg een van hen wat hij daar deed en waarom hij zijn gezicht bedekte met een zwarte bandana. Hij negeerde me. Ik bleef met hem praten en zei hem dat ik hem zou blijven volgen en dat als hij een verkeerde stap zou zetten ik zou weten hoe ik hem kon vinden. Plotseling liep hij van me weg en vlak naast het VRT mediateam! (Aan het hoofd van de stoet stonden persjournalisten uit vele landen). Stefan, hoofd van het veiligheidsteam (een teamlid met een fenomenaal geheugen) vertelde me: « Carine, deze jongens waren ook in het Bois de la Cambre. Ze horen bij het VRT team. Toen ik opkeek, zag ik de 3 « hooligans » praten met de VRT journalist. Ik liet het er niet bij zitten, ik stapte op hen af en sprak hen nogmaals aan: « Ah zo, jullie zijn van de pers, jullie komen hier verkleed als hooligan om de indruk te wekken dat er relschoppers bij de demonstratie zijn! », waarop de VRT-geluidstechnicus met een glimlach antwoordde: « Ja, en wat dan nog, dat mag toch wel? »

Dus dat is hoe ze het doen .…

Zodra zij in het Jubelpark aankwamen, begaven alle deelnemers zich onmiddellijk naar voren, waar het podium en de talrijke stands (en de Dixie-toiletten) zich bevonden. Europeans United had het zeer goed georganiseerd en er veel geld in geïnvesteerd, met de financiële steun van sponsors (waaronder het HFF). De man verdient een compliment. Er was een geweldige sfeer. Naast de toespraken werd er ook gezongen en gedanst. Om ongeveer 15.30 uur zagen we plotseling een grote hoeveelheid witte rook buiten het park (ongeveer 250 meter verderop). We kregen een bericht dat er rellen waren buiten het park. Wij hebben de politie gevraagd de hoofdingang van het park af te sluiten, zodat onze demonstratie niet in gevaar zou komen. Dit verzoek werd afgewezen. De politie had zich echter heel goed voor de ingang van het park kunnen opstellen om de demonstranten te beschermen, zodat we vreedzaam verder hadden kunnen gaan, maar… Dat deden ze niet. Integendeel, zij sloten opzettelijk alle straten in de buurt af, zodat degenen die wilden vertrekken, dit alleen konden doen via de hoofdingang van het Jubelpark. Ze jaagden de relschoppers letterlijk het park in.

5. De rellen waren opnieuw geënsceneerd in hun kracht en omvang en waren duidelijk uitgelokt. Ja, er waren anarchisten aanwezig, maar het waren er niet « ongeveer 200 » zoals de pers beweerde. Er waren er amper 20–30. Dit is heel duidelijk te zien in de streamingbeelden van velen van hen. Heel vreemd, Youtube heeft alle feeds verwijderd. We hebben er maar één kunnen downloaden die een duidelijk beeld geeft van wat er buiten het park is gebeurd. De streaming is echter niet volledig. Tegen de tijd dat de streamer (die op het podium aan het streamen was) uit het Jubelpark kwam, waren de toegangsstraten al omzoomd met prikkeldraad en zaten de straten vol met robocops.

De vraag wanneer dit alles in werking is gesteld (waarschijnlijk enige tijd daarvoor) en waarom, en wie of wat de rellen heeft veroorzaakt, blijft open. Er zijn geen mededelingen gedaan door de politie. Het enige wat je ziet aan het begin van het tweede deel van de stream is een dozijn hooligans die de ruiten van een commercieel gebouw inslaan. Op de beelden is duidelijk te zien dat de hooligans letterlijk het park in werden gejaagd. Ze hadden geen andere uitweg. Alle straten waren afgesloten. Ze konden alleen weg via de hoofdingang van het park. Dit was een doelbewuste strategische actie van de bestuurlijke politie. Op die manier konden zij ook alle vreedzame demonstranten uit het park verjagen, terwijl die honderdduizenden mensen helemaal niets deden.

Op de stream zijn ook veel als hooligans verklede politieagenten te zien die in het park rondlopen (zoals bij vorige gelegenheden). We zien twee in het zwart geklede hooligans met een zwarte bandana voor hun gezicht die met geweld twee andere « hooligans » uit het park slepen (arrestatie). Op tal van andere beelden die ik intussen heb ontvangen (en die op Twitter circuleren) zijn twee in het zwart geklede hooligans te zien die een rij opgestelde robocops naderen en opzij stappen om hun als hooligans verklede collega’s te laten passeren.

Toevallig was de pers massaal aanwezig bij de rellen buiten het park en opnieuw toevallig hadden ze allemaal gasmaskers bij zich (en op) zodat ze de gebeurtenis konden filmen.

Ze wisten dat het zou gebeuren, ze wisten waar het zou gebeuren en ze namen alle apparatuur mee om het te filmen.

De burgemeester Close staat demonstraties toe omdat het een grondwettelijk recht is, maar elke keer, rond 15.30–4.00 uur, breken er rellen uit op specifieke plaatsen, weg van de grote massa, en Close gebruikt dit om de demonstratie te verbieden en de plaats met geweld te ontruimen, ook al weet hij dat de demonstranten zeer vreedzaam zijn. Zij heeft de plicht vreedzame burgers te beschermen en hen te behoeden voor aanvallen van relschoppers, maar zij doet dit niet. Hij gebruikt uitgelokte en in scène gezette rellen als excuus om iedereen met geweld te verdrijven. Hij handelt niet te goeder trouw. En Annelies Verlinden ook niet. Het feit dat zij elke demonstratie altijd « puur geweld » noemt en dat zij alle demonstranten extreem-rechts, gewelddadig en leugenaars schuldig noemt aan verkeerde informatie (terwijl zij zelf schaamteloos liegt) zegt genoeg over de werkelijke bedoelingen van deze dame.

Een burger

Espace membre

Leden