Antwoord aan mevrouw B. Heymans

Alain Colignon, die door de Franse Orde van Geneesheren is gesanctioneerd omdat hij niet heeft voldaan aan de bevelen van de regering, antwoordt op de brief waarin hij wordt opgeroepen voor de hoorzitting van 6 december. In het bijzonder wordt gevraagd de pers te beperken tot twee media, Kairos en Bam. 

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Espace membre

Leden