Als de Staatsveiligheid vertrouwelijke gegevens verliest

Nicolas Ullens, een voormalig agent van de Staatsveiligheid, die wij bij Kairos goed kennen omdat wij hem verschillende malen hebben geïnterviewd, levert hier een nieuw « dossier » af.

Vier jaar geleden besloot de nieuwe directie van de Belgische Staatsveiligheid haar systeem voor het beheer van gegevensbanken te vernieuwen. Deze laatste bevat de vertrouwelijke gegevens van meer dan een miljoen Belgen.


Voor deze werkzaamheden zal de staatsveiligheid meer dan 30 miljoen euro betalen aan Smals, een non-profitorganisatie met een omzet van 350 miljoen euro en onder leiding van Frank Robben. De staatsveiligheid had Smals echter aan een veiligheidsonderzoek moeten onderwerpen om zich ervan te vergewissen dat zij geen banden had met terroristische netwerken of een ongunstige inlichtingendienst.

Sommige gegevens zijn « verloren » gegaan… Politieke medeplichtigheid? De vraag stellen is hem beantwoorden.

Espace membre

Leden