ALLEMAAL IN COÖPERATIES! JACQUES PRADES

Dit gespreksboek met Jacques Prades, hoogleraar economie aan de universiteit van Toulouse, is een adembenemend werk. Wat is het dat beide mogelijk maakt: actieve bestrijding van werkloosheid, 

het onmogelijk maken werknemers te ontslaan, zich serieus te onttrekken aan de dwang van de internationale concurrentie, de werknemers een fatsoenlijk inkomen te garanderen, de loonkloof tussen managers en « gewone werknemers » te beperken, bedrijfsverplaatsingen te voorkomen, overnames te verhinderen, productie en consumptie aan de plaatselijke behoeften aan te passen om de inkomens aan te passen, om de staat te vervangen wanneer deze zijn taken niet vervult, om er te zijn wanneer de staat ineenstort, om de schokken op te vangen die verband houden met valutaproblemen, om het mogelijk te maken dat in de organisatie rekening wordt gehouden met de stem van eenieder, om te voorkomen dat een bedrijf dat niet in familiehanden is, door de familie wordt geërfd? Een wetenschappelijk-spirituele-revolutionaire-transcendentale ontdekking? Nou, nee. Het is de coöperatie. Jacques Prades legt het uit door terug te gaan naar de geschiedenis (dit is niet nieuw) en door twee actuele voorbeelden te nemen (dit is levend): Mondragon in Spanje (het is sterk) en Trento in Italië (het is hoopvol). Allemaal in coöperaties! 

« Tous en coopératives » , Editions Le Vent se lève Collection Ô Rage, 2013 

Espace membre

Leden