Externe bijdrage

3 mei 2022 Wereld Dag van de Persvrijheid Free Assange

Op deze dag van de persvrijheid spreken de herauten die de persvrijheid wel noemen maar niet beleven — ik bedoel de politici en de massamedia — natuurlijk niet veel over het schandaal van Assange’s gevangenschap. Deze laatsten hebben namelijk documenten openbaar gemaakt die een wereld onthullen die hen fascineert en die zij voor geen goud zouden willen veranderen, althans niet aan de oppervlakte. 

Espace membre

Leden